Sursele pentru traducerea manualului despre date deschise

Alex Morega alex la grep.ro
Sâm Mai 12 17:05:33 UTC 2012


Am început să integrez traducerile în PO-file (adică fișierul care conține versiunea românească pentru fiecare bucată de text). Rezultatele se pot vedea aici:

http://grep.ro/quickpub/open-data-handbook/ro/

-- Alex

On 12 May 2012, at 16:39, Bogdan Manolea wrote:

> Capitolul What Legal (IP) Rights Are There in Data(bases) tradus !
> 
> Bafta
> 
> On 05/12/2012 03:46 PM, Tiberiu C. Turbureanu wrote:
>> Salut!
>> 
>> A început „traductonul”! Descărcați sursele de la adresa:
>> 
>> https://github.com/okfn/opendatahandbook/zipball/master
>> 
>> Tibi
>> _______________________________________________
>> Date-deschise mailing list
>> Date-deschise la liste.ceata.org
>> http://liste.ceata.org/listinfo/date-deschise
> <what-legal-rights-are-in-an-database.odt><what-legal-rights-are-in-an-database.txt>_______________________________________________
> Date-deschise mailing list
> Date-deschise la liste.ceata.org
> http://liste.ceata.org/listinfo/date-deschise

-------------- partea următoare --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 487 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP using GPGMail
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/date-deschise/attachments/20120512/75738d17/attachment-0002.sig>


Mai multe informații despre lista de discuții Date-deschise