[fragastaten] Ansökningsportalen hos MRTV skickar personuppgifter öppet i klartext

Mattias Axell mattias at okfn.se
Fri Feb 19 08:26:35 UTC 2016


Hej MRTV!

Det här är frågan till er ansvarige kring säkerheten på er
ansökningsportal.¹ Jag har kollat på möjligheten att ansöka om
utgivarbevis och tänkte använda er nya webbportal. När jag klickar mig
in på sidan märker jag att det inte är en säker & krypterad anslutning
med SSL/HTTPS-teknik. Därför kan mina personuppgifter kan läsas av vem
som helst i klartext vilket jag ser som problematiskt när ansökan kräver
väldigt många personuppgifter.

Enligt Datainspektionens rekommendationer om säker hantering av
personliga data ska alla svenska myndigheter se till att alla personliga
uppgifter som skickas till över öppna nät krypteras - vilket det inte
gör i detta fall.¹

Kan ni vara vänliga att ordna en krypterad anslutning genom
säkerhetscertifikat snarast så att jag kan ansöka snabbare? Skickar
också en kopia till Datainspektionen för tillsyn och hoppas att de kan
hjälpa er på bästa sätt.

Med vänliga hälsningar,
-- 
Mattias Axell
Open Knowledge Sverige <http://okfn.se>
Projektledare FrågaStaten.se <http://fragastaten.se> @FragaStaten
<https://twitter.com/fragastaten>
------------------------------------------
Tryckfrihetsförordningen | Offentlighetsprincipen | 1766-2016
FrittOrd250.se <http://frittord250.se> @frittord250
<https://twitter.com/frittord250>
------------------------------------------

¹ http://ansokningsportalen.mrtv.se/Home - länk till ansökningsportalen
i fråga. Följande länk (säker anslutning) fungerar ej:
*https://*ansokningsportalen.mrtv.se/Home
²
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/e-forvaltning/it-sakerhet-vid-inforande-av-e-tjanster/
- se "/Skydd av känsliga personuppgifter som skickas via öppna nät/"

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/fragastaten/attachments/20160219/51451c64/attachment-0002.html>


More information about the fragastaten mailing list