[Okf-fi] test

Juha Huuskonen jh at juhahuuskonen.fi
Wed Sep 11 07:06:02 UTC 2013


*OPEN KNOWLEDGE FINLAND UUTISKIRJE/NEWSLETTER*

(in English below)

Hei,

Tämä on ensimmäinen Open Knowledge Finland ry:n uutiskirje. Lähetämme 
jatkossa uutisia 2-4 kertaa vuodessa.

- - - - - -

*OPEN KNOWLEDGE ROADSHOW: AVOIMEN TIEDON KUNTAKIERTUE*

Open Knowledge Roadshow 2013 levittää avoimen tiedon ilosanomaa ympäri 
Suomen syksyn 2013 aikana! Kiertue vierailee Tampereella (27-28.9), 
Turussa (10.10), Mikkelissä (7.11) Jyväskylässä (8-9.11), Oulussa 
(25.11) ja Kuopiossa (26.11). Kiertueen järjestää OKFFI yhdessä 
Oikeusministeriön demokratiayksikön, Avoimuudesta voimaa 
oppimisverkostoihin -hankkeen ja paikallisten järjestäjäkumppaneiden 
kanssa. Kiertueen ohjelmasta vastaa yhteistyöverkosto johon kuuluvat mm. 
Forum Virium Helsinki, Helsinki Region Infoshare, Apps4Finland, Open 
Data TRE, Citizen-hanke, Uusi Tehdas, Avoin ministeriö, Sitra ja Avoin 
GLAM. Tule mukaan järjestämään ja suunnittelemaan!

Lisätietoja: http://fi.okfn.org/roadshow/ - 
http://new.okfnpad.org/p/roadshow-ideas

Keskustelua kiertueen kaupunkien FB-ryhmissä:
Tampere - http://www.facebook.com/groups/opendatatre
     Turku - https://www.facebook.com/groups/opendatatku
     Mikkeli - http://www.facebook.com/groups/opendatamikkeli/
     Jyväskylä - https://www.facebook.com/groups/opendatajkl
     Oulu - http://www.facebook.com/groups/opendataoulu/
     Kuopio - https://www.facebook.com/groups/opendatakuopio/

OKCON 2013 GENEVESSÄ, 16-18. SYYSKUUTA 2013

Avoimen tiedon kansainvälinen ykköstapahtuma järjestetään tänä vuonna 
Genevessä, teemalla 'Open Data: Deep, Broad, Connected'. Konferenssin 
päävieraita ovat mm. Ellen Miller (CEO, Sunlight Foundation), Chris Vein 
(Chief Innovation Officer, World Bank) ja Chris Taggart (CEO, 
OpenCorporates). Konferenssin lisäksi ohjelman kuuluu runsas valikoima 
työpajoja ja satelliittitapahtumia.
Lisätietoja: http://www.okcon.org

FINNISH OPEN DATA ECOSYSTEM ('FODE')

Aktiivisimmaksi suomalaiseksi avoimen tiedon keskustelufoorumiksi on 
kasvanut OKF Finlandin ydinporukan vuonna 2011 käynnistämä 
Facebook-ryhmä Finnish Open Data Ecosystem (eli tuttavallisemmin 
'FODE'). Ryhmässä on 1346 jäsentä ja uusia keskustelunavauksia tulee 
parhaina päivinä toistakymmentä.

FODE: https://www.facebook.com/groups/fi.okfn/

OKFFI TYÖRYHMÄT

Keväällä 2013 käynnistettiin useita temaattisia työryhmiä: Open Science, 
Open Democracy, Avoin GLAM, Open Government Data, Open Business Data & 
My Data ja Open Sustainability. Työryhmien toimintaan pääsee helpoiten 
mukaan liittymällä jäseneksi FB-ryhmään ja tulemalla mukaan työryhmien 
tapaamisiin. Syksyllä järjestetään työryhmien yhteisiä työskentelypäiviä 
vaihtuvissa vierailukohteissa. Ensimmäinen työryhmäpäivä on ma 23.9, 
paikkana IBM Finland pääkonttori Munkkiniemessä.
OKFFI Työryhmät: http://fi.okfn.org/wg/
Työryhmäpäivä 23.9 @ IBM Finland: 
http://fi.okfn.org/2013/09/09/working-group-day-sept-2013/

KOHTI AVOINTA KULTTUURIA -PROJEKTI KÄYNNISTYY

Kohti avointa kulttuuria -hanke on Open Knowledge Finland ry:n, Suomen 
Lontoon instituutin, Aalto-yliopiston Median laitoksen, Aalto Media 
Factoryn ja eri kulttuuriorganisaatioiden yhteishanke (esim. Svenska 
litteratursällskapet i Finland, Helsingin Kaupunginkirjasto). Hanke on 
saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta.

Kohti avointa kulttuuria -hankkeen tavoitteena on tukea suomalaisia 
kulttuuri- ja muistiorganisaatioita avaamaan sisältöjään eri yleisöille, 
sekä kehittää eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. 
Hanke kouluttaa kulttuuri- ja taidealan organisaatioita digitaalisten 
tietovarantojen avaamisessa käytännössä ja tuottaa tiedotus- ja 
koulutusmateriaalia, joka tulee maksutta ja avoimesti saataville 
Internetiin. Yhdessä toimijoiden kanssa hanke tuottaa hyviä käytänteitä 
kulttuurivarantojen avaamiseen, sekä kehittää yhdessä eri yhteisöjen 
kanssa esimerkkejä ja keinoja miten kulttuurisisältöjä voi yhdistää 
avoimeen tietoon.

HANKKEESEEN ETSITÄÄN OSA-AIKAISTA KOORDINAATTORIA. Koordinaattorin 
tehtäviin hankkeessa kuuluu mm. suunnittelu, hallinnointi, tiedotus, 
työpajojen ja koulutustilaisuuksien järjestäminen. Haku on avoinna 
20.9.2013 asti, lisätietoja:
http://fi.okfn.org/about/jobs

AVOIMUUDEN NEUVOTTELUKUNTA

Kotimaisten avoimuuden toimijoiden välisen yhteydenpitoa varten on 
perustettu avoimuuden neuvottelukunta, joka kokoontui ensimmäistä kertaa 
2. syyskuuta 2013. Ensimmäiseen tapaamiseen osallistuivat Avoin 
ministeriö, COSS, Creative Commons Finland, Forum Virium Helsinki, HRI, 
OKFFI, OpenStreetMap, Otavan Opisto, Sitra, Verkkodemokratiaseura, 
Verohallinto ja Wikimedia Suomi. Osallistujien puheenvuorot löytyvät 
videotallenteena osoitteesta http://bambuser.com/v/3875852. Ensi vuoden 
helmikuussa järjestettävän seuraavan tapaamisen isäntänä toimii Aalto 
Media Lab.
Muistiinpanot tapaamisesta: 
http://fi.okfn.org/2013/09/06/avoimuuden-neuvottelukunnan-1-tapaaminen-memo/
Avoimuuden neuvottelukunta Wikimedian sivuilla: 
https://fi.wikimedia.org/wiki/Avoimuuden_neuvottelukunta

OKFFI HALLINNON TYÖRYHMISSÄ

OKFFI on nimennyt edustajan osallistumaan useisiin julkishallinnon 
työryhmiin. Suomi hyväksyttiin 23.4.2013 kansainväliseen Avoimen 
hallinnon kumppanuusohjelmaan (Open Government Partnership, 
http://www.opengovpartnership.org/). OGP-työryhmään on OKFFI:n 
edustajaksi valittu Raimo Muurinen. Lisäksi OKKFI:n hallituksen jäsen 
Joonas Pekkanen on OGP-työryhmässä Avoimen ministeriön edustajana.

Valtion avoimen tiedon ohjelman ohjausryhmässä OKFFI:n edustajana toimii 
OKFFI:n puheenjohtaja Petri Kola.

Avoimen datan lisensoinnin JHS-ryhmässä OKFFI:n edustajana toimii Tarmo 
Toikkanen, joka vetää myös Creative Commonsin suomen osastoa. 
JHS-työryhmän työ on lähestymässä loppuaan ja loppusuositus tulee 
olemaan CC BY 4.0 tai CC0 julkisen sektorin datan lisenssiksi.

Valtion datakatalogin projektiryhmään on valittu OKFFI:n edustajaksi 
Antti Poikola. JulkICT Lab:n projektiryhmään on valittu OKFFI:n 
edustajaksi Aleksi Rossi (varajäsen Juha Yrjölä).

MYÖS PALJON MUUTA KEHITTEILLÄ!

OKFFI on mukana tukemassa myös monia muita hankkeita:

- Viidettä kertaa järjestettävä Apps4Finland-kilpailu uudistuu tänä 
vuonna luovuuden ja ongelmanratkaisun tukiverkostoksi. Kilpailun 
rakenne perustuu haasteisiin, joiden ratkomista varten on pystytetty 
yhteinen nettipohjainen työtila Github-palveluun. http://apps4finland.fi
- Avoindata.net on käyttäjien hallinnoima, pelillistetty avoimen datan 
kysymyspalvelu. http://avoindata.net
- Yhteisövetoisen datakatalogin kehitys aloitettu: 
https://github.com/okffi/katalogi

LIITY OPEN KNOWLEDGE FINLAND RY:N JÄSENEKSI

Ilmaise tukesi OKF Finlandin toiminnalle liittymällä yhdistyksemme 
jäseneksi! Liittyminen on toistaiseksi ilmaista. Jäsenetuna ovat 
toistaiseksi nämä uutiskirjeet sekä tietenkin mahdollisuus osallistua 
yhdistyksen hallituksen valintaan ja muuhun päätöksentekoon (esim 'OKF 
FI Päätökset' Googleplus-ryhmä kautta). Muita jäsenetuuksia on kehitteillä.

Jäsenhakemus: http://fi.okfn.org/membership/

- - - - - -

IN ENGLISH:

Hello,

This is the first newsletter from Open Knowledge Finland. We will be 
sending out news 2-4 times per year.

- - - -

OPEN KNOWLEDGE ROADSHOW: AVOIMEN TIEDON KUNTAKIERTUE

Open Knowledge Roadshow 2013 will bring the joyful message of open 
knowledge to many cities around Finland The tour will visit in Tampere 
(27-28 Sept), Turku (10 Oct), Mikkeli (7 Nov), Jyväskylä (8-9 Nov), Oulu 
(25 Nov) and Kuopio (26 Nov). The tour is arranged by OKFFI with the 
Democracy unit of Ministry of Justice, AVO2 -project and local organizer 
partners. The tour programme is planned together with a partner network 
which includes Forum Virium Helsinki, Helsinki Region Info Share, 
Apps4Finland, Open Data TRE, Citizen Project, New Factory, Public 
Affairs, Sitra, Avoin GLAM and many others. Please join us!

More information: http://fi.okfn.org/roadshow/ - 
http://new.okfnpad.org/p/roadshow-ideas

Join the discussions at FB-groups:
Tampere - http://www.facebook.com/groups/opendatatre
Turku - https://www.facebook.com/groups/opendatatku
Mikkeli - http://www.facebook.com/groups/opendatamikkeli/
Jyväskylä - https://www.facebook.com/groups/opendatajkl
Oulu - http://www.facebook.com/groups/opendataoulu/
Kuopio - https://www.facebook.com/groups/opendatakuopio/

OKCON 2013 IN GENEVA, 16-18 SEPTEMBER 2013

OKCon 2013, the main open knowledge event of the year will this time 
take place in Geneva, with the theme 'Open Data: Deep, Broad, 
Connected'. Some of the main conference speakers are Ellen Miller (CEO, 
Sunlight Foundation), Chris Vein (Chief Innovation Officer, World Bank) 
and Chris Taggart (CEO, OpenCorporates). In addition to the conference 
programme the event includes a wide selection of workshops and satellite 
events.
For more information: http://www.okcon.org

FINNISH OPEN DATA ECOSYSTEM ('FODE')

The most active Finnish discussion forum for open knowledge matters is 
the Facebook Group 'Finnish Open Data Ecosystem' (aka 'FODE'). The group 
was established by the initiators of OKF Finland in 2011 and the current 
member count is 1346, with dozens of new postings appearing almost every 
day.

FODE: https://www.facebook.com/groups/fi.okfn/

OKFFI WORKING GROUPS

In the spring of 2013 OKFFI launched a number of thematic working 
groups: Open Science, Open Democracy, Avoin GLAM, Open Government Data, 
Open Business Data & My Data and Open Sustainability. The easiest way 
to get involved in the activities is to join the FB-group and come to 
one of working group meetings. In the autumn OKFFI organises regular 
Working Group Days in changing locations. The first Working Group Day in 
on Monday 23 September, at IBM Finland headquarters in Munkkiniemi.
OKFFI Working Groups: http://fi.okfn.org/wg/
The Working Group Day on 23.9 @ IBM Finland: 
http://fi.okfn.org/2013/09/09/working-group-day-sept-2013/

'TOWARDS OPEN CULTURE' PROJECT STARTS

Towards Open Culture ('Kohti avointa kulttuuria') is a collaboration 
between OKFFI, Aalto University Department of Media, Aalto Media Factory 
and various cultural organisations (The Society of Swedish Literature in 
Finland, Helsinki City Library, etc). The projects has received support 
from Ministry of Education.

Kohti avointa kulttuuria -hanke on Open Knowledge Finland ry:n, Suomen 
Lontoon instituutin, Aalto-yliopiston Median laitoksen, Aalto Media 
Factoryn ja eri kulttuuriorganisaatioiden yhteishanke (esim. Svenska 
litteratursällskapet i Finland, Helsingin Kaupunginkirjasto). Hanke on 
saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta.

The aim of the project is support the Finnish cultural and memory 
organizations to open up their content to different audiences, and to 
develop the interaction and collaboration between the different actors. 
The project will educate the cultural and artistic organizations how to 
make digital information resources open and produce information and 
training materials, which will be available free of charge on the 
internet. The project aims to develop good practices for opening 
cultural assets and works with various communities to create means and 
examples of how cultural content can be connected with all various kinds 
of open data.

PROJECT IS LOOKING FOR A PART-TIME COORDINATOR. The coordinator's duties 
include planning, management, information dissemination and arrangements 
of the workshops and training sessions. Please contact us before 20 
September 2013, more information at http://fi.okfn.org/about/jobs

COUNCIL OF OPENNESS ('AVOIMUUDEN NEUVOTTELUKUNTA')

Council of Openness was initiated to facilitate communication and 
collaboration between Finnish organisations which are involved with 
'openness'. The first meeting on 2nd of September featured short 
lightning talks from all the participants, which can be viewed online at 
http://bambuser.com/v/3875852. The participating organisations were Open 
Ministry, COSS, Creative Commons Finland, Forum Virium Helsinki, 
Helsinki Region Infoshare, OKFFI, OpenStreetMap, Otavan Opisto, Sitra, 
/Finnish Association for Online Democracy, Finnish Tax Administration 
and Wikimedia Finland. The second meeting will be hosted by Aalto Media 
Lab in February 2014.
Memo from the first meeting: 
http://fi.okfn.org/2013/09/06/avoimuuden-neuvottelukunnan-1-tapaaminen-memo/
Council of Openness info page at Wikimedia Finland: 
https://fi.wikimedia.org/wiki/Avoimuuden_neuvottelukunta

OKFFI REPRESENTATIVES IN GOVERNMENTAL WORKING GROUPS

OKFFI has nominated representatives for many working groups set up by 
various Finnish Government agencies.

Finland was accepted to be a member of the international Open Government 
Partnership on 23rd of April 2013 (http://www.opengovpartnership.org/). 
The representive of OKFFI in the Finnish OGP Working Group is Raimo 
Muurinen. Additionally, OKFFI Board member Joonas Pekkanen is a member 
of the OGP Working Group, as a representative of Open Ministry.

The representive of OKFFI in the Government's open data programme is 
OKFFI chairman Petri Kola.

Tarmo Toikkanen (who is in charge of Creative Commons Finland) is the 
OKFFI reprentative at open data licensing working group ('JHS-ryhmä'). 
The working group is about to finish its work and the final 
recommendation will be that the licences that public sector in Finland 
would use are CC BY 4.0 orCC0.

The OKFFI representative at the government's data catalogue working 
group is Antti Poikola. Aleksi Rossi is the representative at JulkICT 
Lab working group (with Juha Yrjölä as the substitute member).

ALSO MANY OTHER THINGS ARE UNDER DEVELOPMENT!

OKFFI is also involved in various other initiatives:

- Apps4Finland is arranged this year for the fifth time and will this 
year change its format to establish a support network for creative 
problem solving. The competition is based on challenges that are 
presented in format of toolkits hosted on GitHub. http://apps4finland.fi
- Avoindata.net is gamified open data q & a service, managed by its 
users http://avoindata.net
- Development of a community driven data catalogue has started: 
https://github.com/okffi/katalogi

JOIN OPEN KNOWLEDGE FINLAND!

Express your support for OKF Finland's operations to join a club member! 
Joining is free until further notice. Membership benefits are far these 
newsletters, as well as, of course, the opportunity to participate in 
the association's board election and other decision-making (eg, "OKF EN 
Decisions' Google Plus group through). Other member benefits must be 
developed.

Please express your support for OKFFI by joining as a member! Membership 
is free of charge for the time being. Membership benefits include these 
newsletter as well as a possibility to influence the future development 
of OKFFI. Other membership benefits are being developed.

OKFFI membership form: http://fi.okfn.org/membership/

- - - -

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okf-fi/attachments/20130911/d763b83f/attachment.html>


More information about the okf-fi mailing list