[okfn-be] App Lab Howest Kortrijk

Wouter Degadt Wouter.Degadt at leiedal.be
Wed Jun 19 19:15:52 UTC 2013


Hi all,

Please find the Dutch invitation for the hackaton in Kortrijk on the 27th of June underneath.

We hope to see you there!

Kind regards,

Wouter Degadt

Kortrijk gaat van start met Open Data

Het is in het Plan Nieuw Kortrijk al aangekondigd bij het engagement “Een stadbestuur dat transparant en sober is”: “Digitale toepassingen dragen bij tot transparantie en zijn de bouwstenen van onze Open Stad Kortrijk.” Het Plan verwijst naar het belang van Open Data, gegevens die de stad ter beschikking stelt van scholen, bedrijven en verenigingen om eigen applicaties uit te werken. Sinds vrijdag 14 juni 2013 staan de eerste datasets publiek.

Op vrijdag 14 juni 2013 plaatste het stadsbestuur het opendataportaal online: www.kortrijk.be/opendata<http://www.kortrijk.be/opendata>. Op dit portaal kan je heel wat data van de stad Kortrijk terugvinden zoals demografische gegevens of nieuwsberichten. Parko stelt realtime bezettingsgegevens van parkeerplaatsen ter beschikking, inclusief shop & go-zones. Ook de politiezone Kortrijk-Kuurne-Lendelede stelt detailgegevens over snelheidsmetingen en ongevallen ter beschikking.

Open Data draagt bij tot een transparante werking van de overheid. Geïnteresseerden kunnen de gegevens inkijken, verwerken of er een applicatie of website mee bouwen. Zo komen we tot betere inzichten, betere dienstverlening, ...

Om het gebruik van deze data te stimuleren is er op 27 juni 2013 een wedstrijd voor „hackers‟: AppLab. Op het AppLab willen we studenten, bedrijven of creatievelingen stimuleren om aan de slag te gaan met de open data van en over Kortrijk.

Voor dit evenement en het ter beschikking stellen van de data werkt de stad Kortrijk nauw samen met:

 *   Parko voor het aanleveren van real-time data

 *   Politiezone Kortrijk-Kuurne-Lendelede: aanleveren van data

 *   Intercommunale Leiedal: technische ondersteuning en kennisuitwisseling over Open Data

 *   Howest: organisatie AppLab evenement

In de voorbije maanden gingen twee studenten van de Katho-hogeschool al aan de slag met een paar open datasets waaronder de parkeerdata van Parko. Dit gebeurde in het kader van een studiestage en eindwerk van de opleiding tot bachelor toegepaste informatica en resulteerde in een mobiele website www.bezoekkortrijk.be<http://www.bezoekkortrijk.be>. Dit is een voorbeeldproject of bèta-versie die anderen kan inspireren om aan de slag te gaan met de data.

Wat is Open Data?

Open data betekent dat je niet-persoonsgebonden gegevens beschikbaar maakt in voor iedereen leesbare formaten. Open data is openbaar, elektronisch beschikbaar en maakt gebruik van open standaarden, zowel voor het aanbieden als voor het ontsluiten van gegevens. Afspraak is dat de herwerkte versie of app nadien opnieuw openbaar geconsulteerd of opnieuw gebruikt kan worden.

Meer informatie over AppLab op: http://www.kortrijk.be/nieuws/applab-voor-inspiratie-enof-nieuwe- concepten
Inschrijven voor deze wedstrijd kan via: http://howestapplab.eventbrite.com/#

Wouter Degadt
Stafmedewerker e-Government

Intercommunale Leiedal
President Kennedypark 10
BE 8500 Kortrijk
tel. +32 56 24 16 16<tel:+32%2056%2024%2016%2016>
www.leiedal.be<http://www.leiedal.be/>


More information about the okfn-be mailing list