[OKFN-NL] Open Content in verkenning cultuurbeleid?

Sebastiaan ter Burg sebastiaan at ter-burg.nl
Mon Jan 30 14:47:32 UTC 2017


Allen,

aangezien er bij een eerdere mailwisseling bleek dat er veel aangesloten
zijn op deze lijst en er niet echt een andere lijst voorhanden is, plaats
ik dit bericht hier.

Minister Bussemaker (OCW) heeft een adviesuitvraag gedaan
<https://www.cultuur.nl/actueel/nieuws/verkenning-naar-toekomst-van-cultuurbeleid/item3666>
voor het cultuurbeleid vanaf 2021. Eén van de onderwerpen die m.i. de
moeite waard is om naar voren te brengen is de beschikbaarheid van content
voor hergebruik, vooral producties die (deels of volledig) gefinancierd
zijn met publieke middelen. Net zoals de Bill & Melinda Gates Foundation
eisen, zou het passen dat (delen van) producties actief beschikbaar gesteld
worden als deze (deels) met publieke middelen gefinancierd zijn.

Ik moet hierbij ook denken aan de uitkomsten van Beelden voor de Toekomst,
waarbij de pijn gevoeld werd bij het achteraf beschikbaar maken van NPO
materiaal. De moeite waard om te bekijken daarvan is de presentatie van
Joop Daalmeijer bij het afsluiting van het project:
https://vimeo.com/123714328.

Nu vraag ik me af wie hier
A. het hier mee eens is en
B. suggesties heeft hoe we dit onder het voetlicht krijgen bij de Minister

Groeten,

SebastiaanSebastiaan ter Burg

+31 6 480 88 615
sebastiaan at ter-burg.nl
www.ter-burg.nl
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-nl/attachments/20170130/01a27c53/attachment-0003.html>


More information about the okfn-nl mailing list