[Okfn-se] Skannad pdf till csv?

Rikard Fröberg rikard at morus.se
Tue Apr 29 14:06:50 UTC 2014


Hej igen. Eftersom text inte är helt optimalt så testade jag snabbt att
göra om textfilen till kalkylark (ODF).

Jag tog tabellen nedan i textformat som exempel för mitt test. Detta är
stegen:

1. Förvandla fler än tre stycken blanksteg till tabulatortecken:
cat tabledata.txt|sed -e 's/\ \{3,\}/\t/g' > tabs.txt

Filen tabledata.txt innehöll tabellen i text med väldigt många blanksteg.
Resultatet med fler än tre blanksteg utbytta till tabulator sparas i filen
tabs.txt

2. Öppna tabulatorseparerade filen i libreoffice calc. Spara som libre
office spreadsheet (ODF).

Bifogar tre filer:
1. Texttabell med blanksteg (tabledata.txt)
2. Texttabell tabulatorseparerad
3. Resultatet sparat som spreadsheet (tabell.ods)

Hälsningar

Rikard


2014-04-29 15:46 GMT+02:00 Rikard Fröberg <rikard at morus.se>:
[...]

>                           2011      2010
>   2009   2008    2007
> Resultat efter finansiella poster (tkr)      -8 082     -22 973
>  -24 217  -22 547  -22 939
> Balansoiuslutning (tkr)              39 791     42 362
>  31 603  59 948   32 274
> Soliditet (not I)                  76%       91%
>   84%    85s/c    82%
> Antal årspassagerare               149 009     149 618
>  173 187  185 302  184 513
> Antal tlygrörelser                 15 065     14 950
>  15 626  13 492   13 168
> Antal &aktton                    5 699      5 659
>   4 443   2 082     25
>
> [...]

-- 
Rikard Fröberg, Rådgivare offentlig sektor
Morus konsult AB | http://morus.se | rikard at morus.se
0700 - 90 69 64 | 031 385 88 93
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-se/attachments/20140429/d1aeb5d3/attachment-0004.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: text-tabs-odf.tar.gz
Type: application/x-gzip
Size: 13464 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-se/attachments/20140429/d1aeb5d3/attachment-0004.bin>


More information about the okfn-se mailing list