[Okfn-se] Förslag till nytt blogginlägg

Mattias OKFNSE mattias at okfn.se
Fri Jun 13 23:45:37 UTC 2014


Hej Erik,

Det ser fint ut, bra att det gick så snabbt att hitta en ekonom!

Förslag till ändring är att byta "e-brev" till "e-postmeddelande" då det 
är en vanligare översättning.

Hälsningar,
Mattias
OKFNSE

On 06/13/2014 01:59 PM, Erik Hjärtberg wrote:
> Jag tänkte blogga följande. Rapportera eventuella fel.
>
> Erik Hjärtberg
>
>
> ***
>
> KTH-ekonom kommenterar flygsubventioner
>
> Ryanairs kontrakt med Västerås flygplats är hemliga.(1) För att ändå 
> kunna göra en uppskattning över hur mycket varje flygresa är 
> subventionerad med skattepengar går det att räkna på följande sätt.
>
> År 2013 var antalet passagerare på flygplatsen 161 925.(2) Samma år 
> uppgick flygplatsens underskott till 21,5 miljoner.(3) Det innebär att 
> kommunmedborgarna subventionerar varje flygresa med cirka 132 kronor.
>
> Räknesättet är rimligt, menar Christos Papahristodoulou, 
> universitetslektor på Mälardalens högskola, MDH.
> "Det ser OK ut", skriver han i ett e-brev.
> Christos Papahristodoulou vill samtidigt understryka att det rör sig 
> om en uppskattning.
> "Sedan måste man förstås göra en riktig "cost-benefit" analys där 
> samtliga positiva och negativa externa effekter skall beräknas (vilket 
> är ganska svårt...), innan man tycker om nedläggning eller slut på 
> subvention är bättre", skriver han.
>
> Nästa steg blir därför att fråga ut de ansvariga, Västerås 
> kommunpolitiker, om situationen. Resultatet kommer som vanligt att 
> redovisas här på OKFN.se <http://OKFN.se>.
>
> Noter och referenser
> 1. Se tidigare inlägg "Flygplatserna har hemliga avtal med Ryanair". 
> <http://se.okfn.org/2014/04/08/flygplatserna-har-hemliga-avtal-med-ryanair/> 
> <http://se.okfn.org/2014/04/08/flygplatserna-har-hemliga-avtal-med-ryanair/%3E>;
> 2. "Årsredovisning 2013-01-01--2013-12-31". Västerås Flygplats AB.
> < 
> http://se.okfn.org/files/2014/05/%C3%85rsredovisning-2013-V%C3%A4ster%C3%A5s-Flygplats-AB.pdf> 
> <http://se.okfn.org/files/2014/05/%C3%85rsredovisning-2013-V%C3%A4ster%C3%A5s-Flygplats-AB.pdf%3E>;
> 3. Under 2013 var intäkterna 39,5 miljoner kronor, varav 15 miljoner 
> var ett driftbidrag från Västerås kommun. Utgifterna var cirka 46 
> miljoner. Detta ger ett underskott på 6,5 miljoner. Om kommunens 
> driftbidrag dras från intäkterna blir underskottet 21,5 miljoner. Allt 
> enligt "Uppdrag om framtida inriktning för Västerås flygplatser och 
> flygplatsområden". Västerås kommun.
> <http://www.vasteras.se/OvrigaDokument/Kommunstyrelse/08%20-%20Uppdrag%20om%20framtida%20inriktning%20f%c3%b6r%20V%c3%a4ster%c3%a5s%20flygplatser%20och%20flygplatsomr%c3%a5den.pdf> 
> <http://www.vasteras.se/OvrigaDokument/Kommunstyrelse/08%20-%20Uppdrag%20om%20framtida%20inriktning%20f%c3%b6r%20V%c3%a4ster%c3%a5s%20flygplatser%20och%20flygplatsomr%c3%a5den.pdf%3E>;
>
>
> -- 
> Erik Hjärtberg
> text at erikhjartberg.se
> 070-273 67 36
>
>
> _______________________________________________
> okfn-se mailing list
> okfn-se at lists.okfn.org
> https://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-se

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-se/attachments/20140614/ea0c71b5/attachment-0004.html>


More information about the okfn-se mailing list