[Okfn-se] Konvertera xlsx till html?

Erik Hjärtberg hjartberg at hushmail.com
Fri Sep 19 13:47:33 UTC 2014


Hej!

Via länken nedan finns en xlsx-fil med statistik över landningar på 
svenska flygplatser

http://www.transportstyrelsen.se/Global/Luftfart/Statistik_och_analys/Flygplatsstatistik-excelfiler/Landningar%20per%20flygplats%202013.xlsx

Det jag skulle vilja göra är att konvertera tabellen som rör 
Stockholm/Västerås till html-format. Det är alltså Sheet29 i filen ovan.

I Open Office finns en automatisk funktion för att exportera till html. 
Fast när jag använder den funktionen och sedan öppnar html-filen i 
Firefox så blir raderna olika breda, så att tabellen blir oläslig.

Jag undrar därför om någon kan:

Förklara hur jag enkelt konverterar tabellen till läslig html. Svara 
bara om du har en lösning som du vet fungerar. Även jag har tillgång 
till sökmotorer.

eller

Konvertera tabellen till läslig html och skicka den till mig. Så kan jag 
ägna min tid åt något trevligare


Hälsningar,

Erik Hjärtberg


-- 
Erik Hjärtberg
text at erikhjartberg.se
070-273 67 36

More information about the okfn-se mailing list