[Okfn-se] [DFRI-listan] Inbjudan: MyData Conference 30/8-2/9 2016 - Advancing Human Centric Personal Data

Mattias Axell mattias at okfn.se
Thu Apr 14 22:14:38 UTC 2016


Verkligen! Vad jag förstår existerar inte tillräcklig dialog mellan de
aktörer som är nöjda med dagens läge och de som vill se förändring. Hade
det funnits samlade planer för nytänk och innovation i frågan hade det
nog märkts. Förhoppningsvis läggs en grund till detta på konferensen.

Jag tror att förändringen bara är möjlig när det nuvarande paradigm
ändras i företag och andra organisationer till att respektera användares
integritet. Först då tror jag att myndigheter också kommer börja sköta
sig bättre i frågan.

Som utvecklingen för framtiden ser ut just nu bygger de flesta
strategier mest på att samla in ännu mer på mer eller mindre
integritetskränkande sätt. Med "gratis" Internet till alla kommer det
bli allt mer intressant fråga.

Det diskuteras just nu om initiativet "Engaging Privacy" kanske ska köra
på liknande spår som MyData-konferensen under andra konferensdagar
senare under året. Vore intressant att följa upp denna konferens i
svenskt sammanhang och se till att få lite action på området! :)

/Mattias
Open Knowledge Sverige

On 2016-04-14 22:45, Asmen Gül wrote:
> Såg detta nu, väldigt intressant! Väldigt aktuellt vad gäller integritet.Vad har man för planer för att få en ändring i frågan?
>
> // Asmen
>
> ---- Mattias Axell skrev ----
>
> Ursäkta, rättning av dålig svenska:
>
> Allt fokus är på hur paradigmet idag kan flippas från att användaren är
> produkten till att användaren istället blir ägaren i full kontroll av sin personliga & privata data.
>
> Tack för överseende!
> /Mattias
>
> On 2016-04-10 22:38, Mattias Axell wrote:
>> Hej listan!
>>
>> Vill dela detta med er här om MyData Conference 2016 om "Advancing human
>> centric personal data" i Helsingfors, Finland som går av stapeln
>> 31/8-2/9. Allt fokus är på hur modellen kan flippas från användaren är
>> produkten till att blir ägaren av sin data i full kontroll.
>>
>> Day 1: Why – “Sharing the value of personal data”
>> Day 2: What – “Show me the action”
>> Day 3: How – “Make it happen, make it right”
>>
>> Konferensens hemsida: http://mydata2016.org/
>>
>> Workflow här: https://trello.com/b/fWhUb1eN/mydata-2016
>>
>> Inbjudan från i vintras:
>>
>> "As some of you might well know the negotiations of EU General Data
>> Protection Regulations are finally ready:
>> http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6321_en.htm
>>
>> This means that 2016 will be intensive year of organizations starting to
>> implement changes for the new regulation. We are organizing a very big
>> international event about human centric personal data management in
>> Helsinki Aug 31st - Sep 2nd, please mark this in your calendars
>> http://mydata2016.org/2015/12/save-the-date/
>>
>> The MyData paper (12-pages) that I refered couple of times in the meeting
>> is published by the Finnish Ministry of Transportation and Communications.
>> You can download and read it from here:
>> http://www.lvm.fi/documents/20181/859937/MyData-nordic-model/2e9b4eb0-68d7-463b-9460-821493449a63?version=1.0
>>
>>
>> Hoppas några blir intresserade av att åka!
>>
>> Mattias Axell
>> Open Knowledge Sverige <http://okfn.se>
>> Projektledare FrågaStaten <http://fr%C3%A5gastaten.se> @FragaStaten
>> <https://twitter.com/fragastaten>
>> ------------------------------------------
>> Tryckfrihetsförordningen | Offentlighetsprincipen | 1766-2016
>> FrittOrd250.se <http://frittord250.se> @frittord250
>> <https://twitter.com/frittord250>
>> ------------------------------------------
>>
> _______________________________________________
> okfn-se mailing list
> okfn-se at lists.okfn.org
> https://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-se
>
More information about the okfn-se mailing list