[ddj] data-driven-journalism Digest, Vol 40, Issue 6

robbert at fenceworks.nl robbert at fenceworks.nl
Mon Jul 28 12:00:52 UTC 2014


Ik ben tot 26 augustus afwezig en heb slechts beperkte toegang tot mijn mail.
Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met Jos Raaphorst: jos at fenceworks.nl, 06 34 73 54 24, of
Ab Muilwijk: ab at fenceworks.nl, 06 17 44 38 16

Met vriendelijke groet,
Robbert Hoeffnagel


More information about the data-driven-journalism mailing list