Sursele pentru traducerea manualului despre date deschise

Alex Morega alex la grep.ro
Sâm Mai 12 22:27:37 UTC 2012


On 12 May 2012, at 22:59, Tiberiu C. Turbureanu wrote:

> On 12.05.2012 20:05, Alex Morega wrote:
>> Am început să integrez traducerile în PO-file (adică fișierul care conține versiunea românească pentru fiecare bucată de text). Rezultatele se pot vedea aici:
>> 
>> http://grep.ro/quickpub/open-data-handbook/ro/
> 
> Tare! Cum ne organizăm ca să nu lucrăm doi oameni la integrarea aceluiași text? Anunțăm aici sau ne uităm pe git [1] ce s-a modificări s-au mai făcut?
> 
> [1] https://git.cartea-libera.org/date-deschise.git/log/?h=translate-ro


Pe Git, zic. Eu încerc să integrez câte un document, fac commit în numele traducătorului, și push.
-- Alex

-------------- partea următoare --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 487 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP using GPGMail
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/date-deschise/attachments/20120513/35d2d988/attachment-0002.sig>


Mai multe informații despre lista de discuții Date-deschise