Sursele pentru traducerea manualului despre date deschise

Alex Morega alex la grep.ro
Sâm Mai 12 23:04:31 UTC 2012


On 13 May 2012, at 1:27, Alex Morega wrote:

> 
> On 12 May 2012, at 22:59, Tiberiu C. Turbureanu wrote:
> 
>> On 12.05.2012 20:05, Alex Morega wrote:
>>> Am început să integrez traducerile în PO-file (adică fișierul care conține versiunea românească pentru fiecare bucată de text). Rezultatele se pot vedea aici:
>>> 
>>> http://grep.ro/quickpub/open-data-handbook/ro/
>> 
>> Tare! Cum ne organizăm ca să nu lucrăm doi oameni la integrarea aceluiași text? Anunțăm aici sau ne uităm pe git [1] ce s-a modificări s-au mai făcut?
>> 
>> [1] https://git.cartea-libera.org/date-deschise.git/log/?h=translate-ro
> 
> 
> Pe Git, zic. Eu încerc să integrez câte un document, fac commit în numele traducătorului, și push.

Am integrat traducerile de la Bogdan Grama, Ștefan Candea, Vdovii Lina, Codrina Maria Ilie. Începe să arate bine:

http://grep.ro/quickpub/open-data-handbook/ro/

-- Alex

-------------- partea următoare --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 487 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP using GPGMail
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/date-deschise/attachments/20120513/c268928c/attachment-0002.sig>


Mai multe informații despre lista de discuții Date-deschise