Traducere "Making things! Hackdays, prizes and prototypes"

Alex Morega alex la grep.ro
Dum Mai 13 20:12:54 UTC 2012


On 13 May 2012, at 20:54, Tiberiu C. Turbureanu wrote:

> On 13.05.2012 20:52, Tiberiu C. Turbureanu wrote:
>> 
>> Știu că o să-mi iau mai multe roșii stricate, dar „hackdays” s-ar putea traduce prin „zile de hăcuire” [1]
>> 
>> [1] http://dexonline.ro/definitie/h%C4%83cuire
> 
> Sau, și mai bine: „zile de hăcuit”. [2]
> 
> [2] http://dexonline.ro/definitie/h%C4%83cuit
> 
> Zi de prășit, zi de arat, zi de hăcuit. It's a pattern! :-P

O să zică civilii că suntem criminali în serie :P
-- Alex

-------------- partea următoare --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 487 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP using GPGMail
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/date-deschise/attachments/20120513/3b75c5ca/attachment-0002.sig>


Mai multe informații despre lista de discuții Date-deschise