Traducere "Making things! Hackdays, prizes and prototypes"

Alex Morega alex la grep.ro
Dum Mai 13 20:51:27 UTC 2012


On 13 May 2012, at 19:56, Sorin-Mihai Vârgolici wrote:

> On 13.05.2012 19:47, Alex Morega wrote:
> 
>> appendices/file-formats.rst (46)
> 
> Am anexat o parte din acest document, încerc să revin cu restul în seara asta.
> <file-formats.ro.rst>_______________________________________________

Wow, este cel mai mare capitol, și în ce ai trimis sunt 36 din 46 de fragmente. GG :)

Am integrat, push-uit, actualizat situl.

-- Alex

-------------- partea următoare --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 487 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP using GPGMail
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/date-deschise/attachments/20120513/53b6b46f/attachment-0002.sig>


Mai multe informații despre lista de discuții Date-deschise