Re: Începutul reviziei

Alex Morega alex la grep.ro
Vin Mai 18 06:46:31 UTC 2012


On 18 May 2012, at 0:43, Tiberiu C. Turbureanu wrote:

> On 18.05.2012 00:37, Strainu wrote:
>> dar am observat că există niște diferențe de
>> terminologie între capitole.
> 
> Da, așa este. Cred că cel mai bine este să păstrăm o pagină wiki sau chiar de Etherpad cu glosarul început în timpul „traductonului” din 12 mai.
> 
>> Sper să apuc să fac și eu niște observații săptămâna asta. Ai putea să
>> ne explici cam care ar fi procesul de lucru al revizuirii? Va fi o
>> singură pagină sau câte una pe capitol? Chestiunile în dispută se
>> discută mai întâi pe listă sau se fac direct modificări în etherpad?
> 
> Cred că mai simplu este pe Etherpad, fiindcă are și mesagerie integrată. Vă propun să lucrăm în fiecare zi la câteva paragrafe pe care le anunțăm pe listă, ca să fim siguri că revizia la sfârșitul zilei este bună să fie trecută în depozitul Git.
> 
> Alte propuneri?

Trebuie avut grijă la markup-ul de tip "restructured text" (:doc:, :term:, și alte lucruri similare). De multe ori apare un ID care trebuie păstrat ca atare, altfel stricăm linkuri între pagini. Iarăși de multe ori linkul poate fi făcut să apară în limba română; pentru mai multe info există documentația pentru traducători[1] sau/și acest mailing list :)

-- Alex

[1] http://wiki.okfn.org/Projects/Open_Data_Handbook#Translator

-------------- partea următoare --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 487 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP using GPGMail
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/date-deschise/attachments/20120518/b57a16d8/attachment-0002.sig>


Mai multe informații despre lista de discuții Date-deschise