[epsi-coord] The judge has decided... no objections to publishing maps with all road (NWB)..

Ton Zijlstra ton.zijlstra at gmail.com
Thu Dec 15 09:27:23 GMT 2011


Indeed, this is an interesting case and good result.

I already asked Hans and Marc. Marc is going to cover it. (it's also one of
the 6 cases mentioned in the Tech Report we sent)
Will be posting a news item as well.
-------------------------------------------
Interdependent Thoughts
Ton Zijlstra

ton at tonzijlstra.eu
+31-6-34489360

http://zylstra.org/blog
-------------------------------------------


2011/12/15 Tom Kronenburg <Tom.Kronenburg at zenc.nl>

>
>
> http://blog.openstreetmap.nl/index.php/2011/12/14/de-eindbaas-is-verslagen-o/
>
> Dear Marc, Hans,
>
> Could either one of you write up a small report on this case? The poignant
> point is in  paragraph 36.
>
>  De beantwoording van de vraag of het toestaan van hergebruik van het NWB
> al dan niet een economische activiteit is waarop de Aanwijzingen, de
> Besluiten en de toekomstige Wet Markt en Overheid van toepassing zijn,
> leent zich, gelet op de complexiteit hiervan, niet voor een procedure als
> de onderhavige. De voorzieningenrechter is evenwel van oordeel dat aan de
> Aanwijzingen en Besluiten niet de waarde toekomt die verzoekster daaraan
> gehecht wenst te zien, omdat de daarin vervatte instructies zich richten
> tot ambtenaren en in zoverre alleen interne werking hebben. Voor zover al
> met verzoekster moet worden aangenomen dat het toestaan van hergebruik van
> het NWB als een economische activiteit moet worden aangemerkt waarop de
> toekomstige Wet Markt en Overheid van toepassing is, stelt de
> voorzieningenrechter vast dat artikel 25i, tweede lid, onder b, van die wet
> voorziet in een uitzondering op de in artikel 25i, eerste lid, van die wet
> neergelegde hoofdregel dat een bestuursorgaan dat economische activiteiten
> verricht de integrale kosten daarvan aan afnemers in rekening dient te
> brengen. Volgens eerstgenoemde bepaling geldt de hoofdregel niet indien –
> kort gezegd – de economische activiteiten inhouden het verstrekken van
> gegevens die het bestuursorgaan heeft verkregen in het kader van de
> uitoefening van zijn publiekrechtelijke bevoegdheden. Aangezien, zoals
> hiervoor reeds is overwogen, verweerder de informatie zoals neergelegd in
> het NWB heeft verkregen in het kader van de uitoefening van zijn publieke
> taak, lijkt de uitzondering hier van toepassing en bestaat voor verweerder
> niet de verplichting de integrale kosten voor hergebruik van het NWB bij
> afnemers in rekening te brengen.
>
> Greets, Tom
>
> *Tom Kronenburg
> *
> *Zenc | Focus op oplossingen
> *Alexanderstraat 18
> 2514 JM Den Haag
> KvK:  27190312
> Tel:  +31 70 3626944 of +31 6 55778353
> Fax:  +31 70 3921835
>
> tom.kronenburg at zenc.nl
> www.zenc.nl
>
>
>
> _______________________________________________
> epsi-coord mailing list
> epsi-coord at lists.okfn.org
> http://lists.okfn.org/mailman/listinfo/epsi-coord
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/mailman/private/epsi-coord/attachments/20111215/1d8ec678/attachment.htm>


More information about the epsi-coord mailing list