[fragastaten] Begäran av Samtliga Myndigheters kontaktuppgifter i en och samma fil

Mattias | OKFSE mattias at okfn.se
Mon Aug 10 14:02:18 UTC 2015


Hej Myndighetsregistret & SCB!

Jag är intresserad att få ut kontaktuppgifter via er hemsida men har
stött på ett hinder och har en begäran och en fråga kopplad till det.

På er hemsida (http://www.myndighetsregistret.scb.se/Myndighet.aspx) kan
jag ladda ned kontaktinformation i .xls eller .txt-formaten för enskilda
myndigheter, men bara en i taget. Jag skulle vilja ha
kontaktinformationen till samtliga myndigheter, ordnade i alfabetisk
ordning och samlade i en och samma fil. Jag skulle uppskatta om jag
kunde få filen i det öppna formatet .CSV. Annars går t.ex. .xls eller
den öppna standarden .ods.

Jag undrar om filen ni tillhandahåller med samtlig kontaktinformation
kan innehålla följande uppgifter kring varje specifik myndighet:
id (organisationsnummer),
namn,
förkortning,
eventuella andra namn,
beskrivning, klassificering,
id/organisationsnummer till överordnad myndighet (t.ex. vid
Socialstyrelsen skulle det stå Socialdepartementets organisationsnummer),
instiftningsdatum,
upplösningsdatum,
logotyp,
webbadress,
juridisk kod,
e-post,
adress,
kontakt,
taggar,
hemsida till källa.

Jag har sett att många av dessa parametrar redan finns i registret. Jag
skulle som sagt uppskatta att få allt i en fil, helst med de övriga
parametrarna också.

Kan ni vara vänliga att skicka mig detta så snart som möjligt?

Med vänliga hälsningar,
Mattias
Open Knowledge Sverige
http://okfn.se/

P.S. Jag skulle uppskatta om ni svarade med kopia till
fragastaten at lists.okfn.org <mailto:fragastaten at lists.okfn.org> så att
korrespondensen blir offentlig. Ni kan gå med på listan via denna länk:
https://lists.okfn.org/mailman/listinfo/fragastaten!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/fragastaten/attachments/20150810/9a818ce3/attachment-0002.html>


More information about the fragastaten mailing list