[okfn-be] Open Data and the government agreement

Pieter Colpaert pieter.colpaert at okfn.org
Fri Oct 10 14:30:49 UTC 2014


Hi all,

Congrats! You can find "open data" in the federal government agreement 4 
times:

In Dutch (anyone knows where to find it in French, German and English?):

src: http://www.demorgen.be/bijlagen/2723.pdf

1. Open Data in general

De federale regering maakt werk van open data: de beschikbaarstelling 
van data aan bedrijven, wetenschappers en burgers, met respect voor de 
privacy.

2. Open Data in with regards to traffic accidents (very high on the 
local open data census!)

De regering zal, in samenwerking met de Gewesten, een betere
verkeersongevallenregistratie opzetten door in de toekomst niet alleen 
rekening te houden met de politieregistratie, maar ook met registratie 
door ziekenhuizen en verzekeringsmaatschappijen.

De geïnteresseerde openbare besturen zullen toegang krijgen tot deze 
open data die geaggregeerd en geanonimiseerd worden teneinde de privacy 
te waarborgen.

3. Sustainable development:

Met betrekking tot het globaal duurzame-ontwikkelingsbeleid zal de 
regering zelf het goede voorbeeld geven via een doorgedreven 
openstelling van overheidsdata (open data beleid), een degelijk 
cyberveiligheidsbeleid (zie luik
binnenlandse zaken) en een “digital-first” aanpak.;

4. Access to personal data, privacy and security

Databases van overheden kunnen regelmatig geaudit worden om misbruik 
tegen te  gaan. Gebruik van beveilingsmaatregelen, waaronder encryptie 
moet er voor zorgen dat niemand door samenvoegen van puzzelstukken 
onredelijke toegang krijgt tot de individuele levenssfeer van een persoon.

Naast de sterkere beveiliging van gegevens die bewaard worden in 
databanken,
versterkt de regering de rechtenbundel voor de burger op basis van 
volgende principes:
• Controle: burgers hebben recht controle uit te oefenen over welke 
gegevens
verzameld worden en hoe ze gebruikt worden;
• Overdraagbaarheid: burgers hebben het recht om over hun gegevens te
beschikken en over te dragen aan een andere dienstenleverancier;
• Transparantie: informatie over gebruik van gegevens moet toegankelijk en
begrijpbaar zijn;
• Veiligheid: gegevens van burgers zullen op een secure en 
verantwoordelijke
manier behandeld worden;
• Redelijkheid: enkel noodzakelijke gegevens zullen verzameld en verwerkt
worden en daarna vernietigd worden na een redelijke termijn;
• Contextualiteit: het verzamelen en gebruik van gegevens zal gebeuren in
dezelfde context als dewelke burgers die verschaffen;
• Aansprakelijkheid: misbruik of nalatigheid van gegevens wordt op gepaste
manier bestraft

Kind regards,

Pieter

-- 

+32 486 74 71 22

Open Knowledge Foundation Belgium
http://okfn.be

Open Transport Working Group OKFN
http://transport.okfn.org
More information about the okfn-be mailing list