[okfn-be] Open Data and the government agreement

Hanssens Bart Bart.Hanssens at fedict.be
Fri Oct 10 15:34:15 UTC 2014


FYI, the French and Dutch version can be found here:

- http://ds.static.rtbf.be/article/pdf/accord-de-gouvernement-1412870620.pdf

Not sure if it will ever be translated into English (isn't an official language in Belgium :-)


Best regards

Bart

________________________________________
From: okfn-be [okfn-be-bounces at lists.okfn.org] On Behalf Of Pieter Colpaert [pieter.colpaert at okfn.org]
Sent: Friday, October 10, 2014 4:30 PM
To: okfn-be at lists.okfn.org
Subject: [okfn-be] Open Data and the government agreement

Hi all,

Congrats! You can find "open data" in the federal government agreement 4
times:

In Dutch (anyone knows where to find it in French, German and English?):

src: http://www.demorgen.be/bijlagen/2723.pdf

1. Open Data in general

De federale regering maakt werk van open data: de beschikbaarstelling
van data aan bedrijven, wetenschappers en burgers, met respect voor de
privacy.

2. Open Data in with regards to traffic accidents (very high on the
local open data census!)

De regering zal, in samenwerking met de Gewesten, een betere
verkeersongevallenregistratie opzetten door in de toekomst niet alleen
rekening te houden met de politieregistratie, maar ook met registratie
door ziekenhuizen en verzekeringsmaatschappijen.

De geïnteresseerde openbare besturen zullen toegang krijgen tot deze
open data die geaggregeerd en geanonimiseerd worden teneinde de privacy
te waarborgen.

3. Sustainable development:

Met betrekking tot het globaal duurzame-ontwikkelingsbeleid zal de
regering zelf het goede voorbeeld geven via een doorgedreven
openstelling van overheidsdata (open data beleid), een degelijk
cyberveiligheidsbeleid (zie luik
binnenlandse zaken) en een “digital-first” aanpak.;

4. Access to personal data, privacy and security

Databases van overheden kunnen regelmatig geaudit worden om misbruik
tegen te  gaan. Gebruik van beveilingsmaatregelen, waaronder encryptie
moet er voor zorgen dat niemand door samenvoegen van puzzelstukken
onredelijke toegang krijgt tot de individuele levenssfeer van een persoon.

Naast de sterkere beveiliging van gegevens die bewaard worden in
databanken,
versterkt de regering de rechtenbundel voor de burger op basis van
volgende principes:
• Controle: burgers hebben recht controle uit te oefenen over welke
gegevens
verzameld worden en hoe ze gebruikt worden;
• Overdraagbaarheid: burgers hebben het recht om over hun gegevens te
beschikken en over te dragen aan een andere dienstenleverancier;
• Transparantie: informatie over gebruik van gegevens moet toegankelijk en
begrijpbaar zijn;
• Veiligheid: gegevens van burgers zullen op een secure en
verantwoordelijke
manier behandeld worden;
• Redelijkheid: enkel noodzakelijke gegevens zullen verzameld en verwerkt
worden en daarna vernietigd worden na een redelijke termijn;
• Contextualiteit: het verzamelen en gebruik van gegevens zal gebeuren in
dezelfde context als dewelke burgers die verschaffen;
• Aansprakelijkheid: misbruik of nalatigheid van gegevens wordt op gepaste
manier bestraft

Kind regards,

Pieter

--

+32 486 74 71 22

Open Knowledge Foundation Belgium
http://okfn.be

Open Transport Working Group OKFN
http://transport.okfn.org

_______________________________________________
okfn-be mailing list
okfn-be at lists.okfn.org
https://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-be
Unsubscribe: https://lists.okfn.org/mailman/options/okfn-be


More information about the okfn-be mailing list