[okfn-bg] data on the last Bulgarian Parliament

Stefan Krastanov krastanov.stefan at gmail.com
Sun Apr 14 19:54:40 UTC 2013


Hello all,

Given that this seems to be a mixed language list I will give the gist
of the message in English and continue on the details in Bulgarian. If
anybody needs details in English feel free to mail me.

I was working on scraping, normalizing and visualizing the data
provided about the Bulgarian parliament on parliament.bg. This project
has many advantages over the previous work done by Boyan Yurukov, but
it is of quite smaller scope in terms of the provided data.

The datahub entry is here: http://datahub.io/dataset/bulgarian-parliament

The visualization/analysis/summary of the data can be found here:
http://www.parlamentaren-kontrol.comЗа удобството на мнозинството от абонатите на листа ще продължа на български:

Тип данни
========

Всички гласове, отсъствия и регистрации на депутати. Пълен текст на
стенограмите от заседания. (очевидно по-малко от колкото нещата
достъпни през проекта на Боян Юруков, но по-почистени и user friendly)

Визуализация на данните
====================

Очевидните визуализации с гласове, по партии или по имена, за всяка
стенограма могат да се видят на www.parlamentaren-kontrol.com

Интересните неща са:

Отсъствия и гласове на всеки депутат:
http://www.parlamentaren-kontrol.com/mp_borislav_todorov_stoianov.html

Сортируема таблица показваща до колко депутатите са съгласни със
собствената си партия и т.н.:
http://www.parlamentaren-kontrol.com/mps.html

Граф на съгласията между депутати:
http://www.parlamentaren-kontrol.com/forcegraph_all.html

Качество на данните
================

Автоматични проверки се правят върху данните, за да се гарантира че не
са повредени при първоизточника. Многократно съм писал на
информационния център на парламента за засечени подобни грешки и
обикновено те ги поправят.

Достъп до данните
===============

Софтуерът е отворен код и генерираната база данни може да се свали от сайта.

Помощ
=====

Забавно е да работя по сайта през свободното си време, но ще се радвам
ако той стане полезен на други хора. Ще се радвам ако намерите за
какво да ползвате събраната информация и ако препратите сайта на други
заинтересовани.

Поздрави
Стефан Кръстанов


More information about the okfn-bg mailing list