[okfn-cz] spada CT a CRo pod 106?

Jan Kotecky jan.kotecky at oziveni.cz
Wed Aug 29 08:48:09 UTC 2012


Ahoj,
pojem "ver(ejné instituce" je ve vodách nezr(etelne( povinných subjektu* 
kruciální a díky ústavnímu soudu máme pome(rne( srozumitelné vodítko, 
jak jej vykládat - a výklad je dost extenzivní.

Jde o te(chto 5 aspektu*:

a) zpu*sob vzniku (zániku) instituce (z pohledu pr(ítomnosti c(i 
nepr(ítomnosti soukromoprávního úkonu),

b) hledisko osoby zr(izovatele (z pohledu toho, zda je zr(izovatelem 
instituce jako takové stát c(i nikoli; pokud ano, jedná se o znak 
vlastní ver(ejné instituci),

c) subjekt vytvár(ející jednotlivé orgány instituce (z toho pohledu, zda 
dochází ke kreaci orgánu* státem c(i nikoli; jestliže ano, jde o 
charakteristický rys pro ver(ejnou instituci),

d) existence c(i neexistence státního dohledu nad c(inností instituce 
(existence státního dohledu je pr(itom typická pro ver(ejnou instituci),

e) ver(ejný nebo soukromý úc(el instituce (ver(ejný úc(el je typickým 
znakem ver(ejné instituce).

Zdá se mi, že celkem dobr(e je to vysve(tleno zde:
http://pravniradce.ihned.cz/c1-40730260-subjekty-povinne-poskytovat-informace-ve-svetle-judikatury
Nekoukal jsem, jestli tam je napsáno, jak se urc(uje pr(evažující 
ver(ejnost u toho c(i onoho aspektu, ale pamatuji si matne(, že nejde o 
to ude(lat proste( 4:1 nebo 2:3 jasných jednotelk, ale hledá se i 
pr(evažující aspekt u každé jednotky. Takže i když není kontrola státu 
stoprocentní, ale dominantní, poc(ítá se za 1, nikoliv 0. Ale to je 
r(ec(eno opravdu laicky a silne( po pame(ti...

Janek Kotecký-- 

*Oživení, o.s.*

*Muchova 13/232*

*160 00 Praha 6*

*Tel: +420 257 531 983*

*Mobil: +420 725 919 943*

*jan.kotecky at oziveni.cz*

*http://www.oziveni.cz* <http://www.oziveni.cz/>

*http://www.facebook.com/Oziveni.cz*

*
Stan(te se c(leny Klubu pr(átel Oživení! <http://klub.oziveni.cz/>*

*
Prosazujeme principy transparentní ver(ejné správy a udržitelného rozvoje.*

Dne 29.8.2012 7:39, Marek Antoš napsal(a):
> Ahoj,
>
> rozhodne( ano, ostatne( soudy ten pojem vykládají tak široce, že se 
> jim pod ne(j vejde dokonce i C(EZ.:-) A i C(T sama si je toho ve(doma, 
> viz 
> http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/svobodny-pristup-k-informacim/vyrocni-zprava-2010/. 
>
>
> Marek
>
> 29. 8. 2012 v 2:25, "M.Skop KohoVolit.eu <http://KohoVolit.eu>" 
> <michal.skop at kohovolit.eu <mailto:michal.skop at kohovolit.eu>>:
>
>> Ahoj,
>> chte(l bych se zeptat, jestli nevíte, zda C(T a C(Ro spadají pod 
>> zákon 106/1999?
>> "Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost 
>> poskytovat informace vztahující se k jejich pu*sobnosti, jsou státní 
>> orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a ver(ejné 
>> instituce." - jsou to napr(. "ver(ejné instituce" ?
>> Díky,
>> Michal
>> -- 
>> Mgr. Michal Škop, Ph.D.
>> KohoVolit.eu  <http://KohoVolit.eu>
>> michal.skop at kohovolit.eu
>> +420 775 187 021 / +420 721 484 915
>> _______________________________________________
>> okfn-cz mailing list
>> okfn-cz at lists.okfn.org <mailto:okfn-cz at lists.okfn.org>
>> http://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-cz
>
>
> _______________________________________________
> okfn-cz mailing list
> okfn-cz at lists.okfn.org
> http://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-cz

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-cz/attachments/20120829/bd244c51/attachment-0001.html>


More information about the okfn-cz mailing list