[okfn-cz] novy uzemni plan prahy

Jachym Cepicky jachym.cepicky at gmail.com
Mon Jul 16 12:32:38 UTC 2012


Napsal mi pan Ondřej BOHÁČ (poradce 1. náměstka primátora) offlist a
hlavně sám od sebe, evidentně ho vyprovokoval někdo z tohoto mlistu

zkusil jsem mu popsat problém (WFS, INSPIRE, obrázek vs. data), řekl
bych, že celkem naslouchá

dík všem

j

Dne 16.7.2012 13:21, Jan Kotecky napsal(a):
> Zdravím,
> mluvil jsem s Martinem Skalským (Arnika, Auto*Mat) a ten říká, že tenhle
> požadavek vidí celkem bledě - nicméně že dávají za pražské nevládky
> dohromady seznam opatření, která by měla být brána v potaz při tvorbě
> metropolitního územního plánu - a že s tímhle bodem počítají, ale budou
> určitě rádi za správnou formulaci, kterou by do seznamu požadavků
> zařadili. Kdyby vás to zajímalo, kontakt na něj je
> martin.skalsky at arnika.org
> 
> Janek Kotecký
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> okfn-cz mailing list
> okfn-cz at lists.okfn.org
> http://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-cz
> 

-- 
Jachym Cepicky
Help Service - Remote Sensing s.r.o.
jachym.cepicky at gmail.com
HS-RS: jachym at hsrs.cz http://bnhelp.cz
http://les-ejk.cz-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-cz/attachments/20120716/80fb9136/attachment-0001.sig>


More information about the okfn-cz mailing list