[okfn-cz] gis ve verejne sprave a opendata

Jachym Cepicky jachym.cepicky at gmail.com
Fri Feb 22 13:22:03 UTC 2013


Přátelé,

rád bych vás pozval na šestý ročník konference, pořádané Českou asociací
pro geoinformace (CAGI) [1] - GIS ve veřejné správě [2].

Datum a místo: 27. – 28. 5. 2013  Novotného lávka 5, Praha

Možná si říkáte, proč o GISové konferenci píšu sem. V rámci CAGI vzniká
nová pracovní skupina pro Open Source a Open (Geo)Data. Jedna sekce v
rámci konference je věnována právě této problematice (problematikám). A
já vím, že na tomto mailinglistu se vyskytují lidé, kteří mají co říct.
Publikum bude pravděpodobně jiné, než jste zvyklí. První cirkulář
najdete na [3].

Bylo by zajímavé, kdyby někdo pohovořil na téma OpenData obecně, a mohli
bychom to srovnat s tím, co se děje v Evropě a v ČR o oblasti geodat.

Přihlášky můžete posílat buď  mě nebo se registrovat rovnou na
givs2013-autor at cagi.cz

Jáchym Čepický

[1] http://cagi.cz
[2] http://cagi.cz/akcevypis.php?id=519
[3] http://cagi.cz/files/GIVS2013-Cirkular-01_01021391738.pdf
-- 
Jachym Cepicky
Help Service - Remote Sensing s.r.o.
jachym at hsrs.cz
http://bnhelp.cz

-- 
Jachym Cepicky
Help Service - Remote Sensing s.r.o.
jachym.cepicky at gmail.com
HS-RS: jachym at hsrs.cz http://bnhelp.cz
http://les-ejk.cz

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-cz/attachments/20130222/9271d8eb/attachment.sig>


More information about the okfn-cz mailing list