[okfn-cz] opendata z MF ČR

Roman Řípa roman.ripa at rozpocetverejne.cz
Mon Mar 31 07:21:21 UTC 2014


Zdar

Máme ještě *jednu poznámku k výkaznictví (nejen) obcí,* která

  - by mohla být relativně snadno realizovatelná a
  - přitom velmi užitečná.

*2. Přidání údaje "zakázka" do výkazů plnění rozpočtu*

  - *Proč - *Chceme, aby rozpočty obcí zveřejňované z dat MF ČR byly
  maximálně užitečné pro občany a usnadnili co nejvíce kontrolu hospodaření s
  prostředky.

  - *Co - *Obce vykazují rozpočty členěné pouze dle účelu (na školství) a
  typu výdaje (za energie), nikoliv také dle "zakázky". Ve výkazu tedy nejde
  říci "Toto se týká ZŠ Úzká" a "Toto se týká ZŠ Široká". Je třeba, aby výkaz
  "Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,
  dobrovolných svazků obcí a regionálních
rad<http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-5>"
  obsahoval kromě "položek" a "paragrafů" i textový údaj (sloupec, pole)
  "zakázka", který umožní obci třídit své výdaje či příjmy podle tohoto
  hlediska.

  - *Přínosy:*
   - Výrazně snadněji pak půjde vztáhnout finanční údaje k reálné věci,
   například "*Zřízení cyklostezky z Horní do Dolní o dílce 0,5 Km nás
   stálo XYZ Kč*", což má výrazně větší vypovídají hodnotu než "Podpora
   cestovního ruchu nás stála XYZ
Kč<http://www.rozpocetobce.cz/filtr-obci?filtr_obci%5Bbudget_item%5D=282&filtr_obci%5Bbudget_item_income%5D=&filtr_obci%5Bbudget_item_expense%5D=&filtr_obci%5Bbudget_item_purpose%5D=704&filtr_obci%5Bper_inhabitant%5D=0&filtr_obci%5Bkraj%5D=&filtr_obci%5Bpopulation_range%5D=&filtr_obci%5Byear%5D=2012&filtr_obci%5Bsort%5D=desc&filtr_obci%5Bmunicipality%5D=>".
   Spojení finančního a věcného údaje výrazně usnadní kontrolu efektivity
   vynakládaných výdajů.
   - Při zveřejňování plánů rozpočtů na příští rok bude mít rozpočet
   výrazně větší vypovídací hodnotu. Bude zřejmé nejenom kolik se chce vydat
   prostředků, ale také na co konkrétně se vydají (nemá samozřejmě smysl
   vykazovat na zakázku vše do posledního detailu, ale pro největší
investiční
   akce, největší provozní náklady, největší příjmy to smysl má).

Více k tématu
http://blog.rozpocetverejne.cz/2014/03/chceme-prejit-na-verejne-ucetnictvi.html

A ta druhá poznámka tedy zni strukturovaně:

*1. Čtvrtletní aktualizace dat o hospodaření včetně plánu na příští rok*


  - *Proč* - Chceme snížit náklady na zveřejňování rozpočtů obcí a zároveň
  zvýšit užitečnost zveřejňovaných údajů.
  - *Co* - Nyní každá obec naprosto neefektivně zveřejňuje svůj plán
  rozpočtu na příští rok na webu. Buď to udělá ne moc použitelně (typicky PDF
  s příjmy a výdaji členěnými dle položek a paragrafů) nebo ji to spojí hodně
  úsilí. Zároveň zpětné vyhodnocení plnění rozpočtů za minulý rok s možností
  porovnání s ostatními obcemi je možné udělat až cca v polovině roku, kdy je
  MF ČR uvolní. Data z UFIS (rozpočty,SIMU ukazetele, rozvahy apod.) by
  měla být aktualitována alespoň čtvrletně s minimalním zpožděním a včetně
  plánu rozpočtu na příští rok. Staci v XML.
  - *Přínosy*
   - Nižší náklady obcí na zveřejňování plánů rozpočtů
   - Rychlejší analýza plnění rozpočtů za předchozí období a tedy
   možnost poučit se a upravit hospodaření v aktuálním roce.


-- 
Roman Řípa
Project Leader
Rozpočet Veřejně o.s.
+420 605202397
www.rozpocetobce.cz
www.rozpocetverejne.cz
<roman.ripa at rozpocetverejne.cz>roman.ripa at rozpocetverejne.cz
www.linkedin.com/in/romanripa
@rozpocetverejne <http://twitter.com/#!/rozpocetverejne>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-cz/attachments/20140331/4d7f9622/attachment-0003.html>


More information about the okfn-cz mailing list