[okfn-cz] opendata z MF ČR

Jiří Skuhrovec jskuhrovec at gmail.com
Mon Mar 31 07:41:49 UTC 2014


díky za vstup, zakázky by chtěl každý, mě nevyjímaje :).

Leč obávám se že ta "snadná realizace", by vyžadovala překopání
systému státní pokladny, včetně agend a softwaru na straně obcí, který
reporty pro pokladnu generuje. Považ samotný fakt, že řada subjektů
(troufnu si říct většina) vůbec evidenční čísla zakázek systematicky
neeviduje ve svém účetnictví. Těžko je tedy mohou s účetními daty
odesílat, kdyby tak činili, musí se upravit i reporting a software
pokladny..

Mimo to, zadavatelé už teď mají povinnost evidovat zakázky ve
Věstníku, na svém profilu zadavatele a nově možná ještě i v registru
smluv. Je otázka zda je průchodné, nutit je do dalšího reportingu.

Co jsem chtěl říct - určitě to není quick win, je to docela obtížné.
Ale za více dat o zakázkách se budu prát do roztrhání těla, k tomu mě
netřeba pobízet :D

čtvrtletní aktualizace rozpočtu - ok, to by jít mohlo.

J2014-03-31 9:21 GMT+02:00 Roman Řípa <roman.ripa at rozpocetverejne.cz>:
> Zdar
>
> Máme ještě jednu poznámku k výkaznictví (nejen) obcí, která
>
> by mohla být relativně snadno realizovatelná a
> přitom velmi užitečná.
>
> 2. Přidání údaje "zakázka" do výkazů plnění rozpočtu
>
> Proč - Chceme, aby rozpočty obcí zveřejňované z dat MF ČR byly maximálně
> užitečné pro občany a usnadnili co nejvíce kontrolu hospodaření s
> prostředky.
>
> Co - Obce vykazují rozpočty členěné pouze dle účelu (na školství) a typu
> výdaje (za energie), nikoliv také dle "zakázky". Ve výkazu tedy nejde říci
> "Toto se týká ZŠ Úzká" a "Toto se týká ZŠ Široká". Je třeba, aby výkaz
> "Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,
> dobrovolných svazků obcí a regionálních rad" obsahoval kromě "položek" a
> "paragrafů" i textový údaj (sloupec, pole) "zakázka", který umožní obci
> třídit své výdaje či příjmy podle tohoto hlediska.
>
> Přínosy:
>
> Výrazně snadněji pak půjde vztáhnout finanční údaje k reálné věci, například
> "Zřízení cyklostezky z Horní do Dolní o dílce 0,5 Km nás stálo XYZ Kč", což
> má výrazně větší vypovídají hodnotu než "Podpora cestovního ruchu nás stála
> XYZ Kč". Spojení finančního a věcného údaje výrazně usnadní kontrolu
> efektivity vynakládaných výdajů.
> Při zveřejňování plánů rozpočtů na příští rok bude mít rozpočet výrazně
> větší vypovídací hodnotu. Bude zřejmé nejenom kolik se chce vydat
> prostředků, ale také na co konkrétně se vydají (nemá samozřejmě smysl
> vykazovat na zakázku vše do posledního detailu, ale pro největší investiční
> akce, největší provozní náklady, největší příjmy to smysl má).
>
> Více k tématu
> http://blog.rozpocetverejne.cz/2014/03/chceme-prejit-na-verejne-ucetnictvi.html
>
> A ta druhá poznámka tedy zni strukturovaně:
>
> 1. Čtvrtletní aktualizace dat o hospodaření včetně plánu na příští rok
>
> Proč - Chceme snížit náklady na zveřejňování rozpočtů obcí a zároveň zvýšit
> užitečnost zveřejňovaných údajů.
> Co - Nyní každá obec naprosto neefektivně zveřejňuje svůj plán rozpočtu na
> příští rok na webu. Buď to udělá ne moc použitelně (typicky PDF s příjmy a
> výdaji členěnými dle položek a paragrafů) nebo ji to spojí hodně úsilí.
> Zároveň zpětné vyhodnocení plnění rozpočtů za minulý rok s možností
> porovnání s ostatními obcemi je možné udělat až cca v polovině roku, kdy je
> MF ČR uvolní.  Data z UFIS (rozpočty,SIMU ukazetele, rozvahy apod.) by měla
> být aktualitována alespoň čtvrletně s minimalním zpožděním a včetně plánu
> rozpočtu na příští rok. Staci v XML.
> Přínosy
>
> Nižší náklady obcí na zveřejňování plánů rozpočtů
> Rychlejší analýza plnění rozpočtů za předchozí období a tedy možnost poučit
> se a upravit hospodaření v aktuálním roce.
>
>
> --
> Roman Řípa
> Project Leader
> Rozpočet Veřejně o.s.
> +420 605202397
> www.rozpocetobce.cz
> www.rozpocetverejne.cz
> roman.ripa at rozpocetverejne.cz
> www.linkedin.com/in/romanripa
> @rozpocetverejne


More information about the okfn-cz mailing list