[okfn-cz] opendata z MF ČR

Roman Řípa roman.ripa at rozpocetverejne.cz
Mon Mar 31 08:11:32 UTC 2014


Zdar

*"Zakázka" ve výkaznictví obcí je myšlena obecně *- Stačí volné textové
pole pro *určení reálné věci*, na kterou peníze jdou. Kdo chce, ať použije,
kdo nechce, ať nechá být. Klidně nejprve bez pravidel. Někdo ať si tam
napíše "Základní škola v Horní ulici" nebo "Oprava 56Km silnic druhé
třídy", někdo ať tam uvádí přesnou identifikaci veřejné zakázky typu
"VZ00265781
- Rekonstrukce osvětlení a elektroinstalací Gymnázia
Žatec<http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs-CZ/Form/Display/488391>"
 .

Ano, je třeba *postupně*.

  - *V první fázi* - jako minimální další krok - klidně stačí, aby *pole
  zakázka MOHLA a nemusela být ve Výkazu hospodaření *v XML formátu, které
  obce posílají MFČR každý čvrtrok. Kdo bude chtít (=1-10% obcí, které
  skutečně chtějí být transparentní a hospodařit efektivně a mají
  odpovídající IT podporu typu Děčín), ten to použije, kdo nebude chtít,
  nepoužije. Podstatné je, že těm, co ho použijí, ukážeme na
  www.rozpocetobce.cz plán a plnění rozpočtu podle zakázkového členění.
  - *Pak *budou jasnější přínosy zavedení zakázkového členění a tedy i
  business case pro následující kroky - nutné úpravy účetních metodik,
  rozšíření exportů Výkazů hospodaření, rozšíření Státní pokladny apod. Což
  je záležitost na léta a mnoho investovaných miliónů. Jejichž návratnost už
  nebude "vzdušný zámek", ale něco ověřené praxí na pilotních obcích.
  - Prostě Agile <http://agilemanifesto.org/> ve veřejné
  správě #Ive44JsemNaivni :-)))

Roman Řípa
Dne 31. března 2014 9:41 Jiří Skuhrovec <jskuhrovec at gmail.com> napsal(a):

> díky za vstup, zakázky by chtěl každý, mě nevyjímaje :).
>
> Leč obávám se že ta "snadná realizace", by vyžadovala překopání
> systému státní pokladny, včetně agend a softwaru na straně obcí, který
> reporty pro pokladnu generuje. Považ samotný fakt, že řada subjektů
> (troufnu si říct většina) vůbec evidenční čísla zakázek systematicky
> neeviduje ve svém účetnictví. Těžko je tedy mohou s účetními daty
> odesílat, kdyby tak činili, musí se upravit i reporting a software
> pokladny..
>
> Mimo to, zadavatelé už teď mají povinnost evidovat zakázky ve
> Věstníku, na svém profilu zadavatele a nově možná ještě i v registru
> smluv. Je otázka zda je průchodné, nutit je do dalšího reportingu.
>
> Co jsem chtěl říct - určitě to není quick win, je to docela obtížné.
> Ale za více dat o zakázkách se budu prát do roztrhání těla, k tomu mě
> netřeba pobízet :D
>
> čtvrtletní aktualizace rozpočtu - ok, to by jít mohlo.
>
> J
>
>
>
> 2014-03-31 9:21 GMT+02:00 Roman Řípa <roman.ripa at rozpocetverejne.cz>:
> > Zdar
> >
> > Máme ještě jednu poznámku k výkaznictví (nejen) obcí, která
> >
> > by mohla být relativně snadno realizovatelná a
> > přitom velmi užitečná.
> >
> > 2. Přidání údaje "zakázka" do výkazů plnění rozpočtu
> >
> > Proč - Chceme, aby rozpočty obcí zveřejňované z dat MF ČR byly maximálně
> > užitečné pro občany a usnadnili co nejvíce kontrolu hospodaření s
> > prostředky.
> >
> > Co - Obce vykazují rozpočty členěné pouze dle účelu (na školství) a typu
> > výdaje (za energie), nikoliv také dle "zakázky". Ve výkazu tedy nejde
> říci
> > "Toto se týká ZŠ Úzká" a "Toto se týká ZŠ Široká". Je třeba, aby výkaz
> > "Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,
> > dobrovolných svazků obcí a regionálních rad" obsahoval kromě "položek" a
> > "paragrafů" i textový údaj (sloupec, pole) "zakázka", který umožní obci
> > třídit své výdaje či příjmy podle tohoto hlediska.
> >
> > Přínosy:
> >
> > Výrazně snadněji pak půjde vztáhnout finanční údaje k reálné věci,
> například
> > "Zřízení cyklostezky z Horní do Dolní o dílce 0,5 Km nás stálo XYZ Kč",
> což
> > má výrazně větší vypovídají hodnotu než "Podpora cestovního ruchu nás
> stála
> > XYZ Kč". Spojení finančního a věcného údaje výrazně usnadní kontrolu
> > efektivity vynakládaných výdajů.
> > Při zveřejňování plánů rozpočtů na příští rok bude mít rozpočet výrazně
> > větší vypovídací hodnotu. Bude zřejmé nejenom kolik se chce vydat
> > prostředků, ale také na co konkrétně se vydají (nemá samozřejmě smysl
> > vykazovat na zakázku vše do posledního detailu, ale pro největší
> investiční
> > akce, největší provozní náklady, největší příjmy to smysl má).
> >
> > Více k tématu
> >
> http://blog.rozpocetverejne.cz/2014/03/chceme-prejit-na-verejne-ucetnictvi.html
> >
> > A ta druhá poznámka tedy zni strukturovaně:
> >
> > 1. Čtvrtletní aktualizace dat o hospodaření včetně plánu na příští rok
> >
> > Proč - Chceme snížit náklady na zveřejňování rozpočtů obcí a zároveň
> zvýšit
> > užitečnost zveřejňovaných údajů.
> > Co - Nyní každá obec naprosto neefektivně zveřejňuje svůj plán rozpočtu
> na
> > příští rok na webu. Buď to udělá ne moc použitelně (typicky PDF s příjmy
> a
> > výdaji členěnými dle položek a paragrafů) nebo ji to spojí hodně úsilí.
> > Zároveň zpětné vyhodnocení plnění rozpočtů za minulý rok s možností
> > porovnání s ostatními obcemi je možné udělat až cca v polovině roku, kdy
> je
> > MF ČR uvolní. Data z UFIS (rozpočty,SIMU ukazetele, rozvahy apod.) by
> měla
> > být aktualitována alespoň čtvrletně s minimalním zpožděním a včetně plánu
> > rozpočtu na příští rok. Staci v XML.
> > Přínosy
> >
> > Nižší náklady obcí na zveřejňování plánů rozpočtů
> > Rychlejší analýza plnění rozpočtů za předchozí období a tedy možnost
> poučit
> > se a upravit hospodaření v aktuálním roce.
> >
> >
> > --
> > Roman Řípa
> > Project Leader
> > Rozpočet Veřejně o.s.
> > +420 605202397
> > www.rozpocetobce.cz
> > www.rozpocetverejne.cz
> > roman.ripa at rozpocetverejne.cz
> > www.linkedin.com/in/romanripa
> > @rozpocetverejne
>-- 
Roman Řípa
Project Leader
Rozpočet Veřejně o.s.
+420 605202397
www.rozpocetobce.cz
www.rozpocetverejne.cz
<roman.ripa at rozpocetverejne.cz>roman.ripa at rozpocetverejne.cz
www.linkedin.com/in/romanripa
@rozpocetverejne <http://twitter.com/#!/rozpocetverejne>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-cz/attachments/20140331/756c5d73/attachment-0003.html>


More information about the okfn-cz mailing list