[okfn-cz] Prosba na open data guruy - seznam školek

M.Skop KohoVolit.eu michal.skop at kohovolit.eu
Tue May 6 12:56:47 UTC 2014


github
(pokud to není moc velký....)

Michal
(ale jsem rád, že Honza to pr(islíbil, už jsem to tu me(l otevr(ený a 
koukal, jak tam budu posílat ty POSTy a patlat se s cookies, ale když už 
to bude de(lat on.... (-: )


On 2014-05-06 14:47, Roman R(ípa wrote:
> Zdravím
>
> Mno, open data v praxi :-). Honza Boc(ek slíbil, že je vycucá.
> Hezký pr(íklad toho, že open data bez dokumentace / návodu* a 
> nástroju* jak je aktualizovat mají polovic(ní hodnotu.
> Nebo je ne(co jako github na open data?
>
> Roman R(ípa
>
>
>
>
>
> Dne 6. kve(tna 2014 14:26 Martin Necasky <martinnec at gmail.com 
> <mailto:martinnec at gmail.com>> napsal(a):
>
>   Ahoj,
>
>   1) data od toho studenta mame. muzu je vyexportovat treba do CSV
>
>   2) ale nejsou aktualni, musel bych sehnat toho studenta, jestli by
>   to znovu nesjel, ale tady nemohu nic garantovat, jsou to uz dva
>   roky ...
>
>   M.
>
>
>   Dne 6. kve(tna 2014 14:02 Roman R(ípa
>   <roman.ripa at rozpocetverejne.cz
>   <mailto:roman.ripa at rozpocetverejne.cz>> napsal(a):
>
>     Zdravím
>
>     No tak super!!! Martine, mu*žete:
>
>     1. aktualizovat data o školkách ze zdroje
>       http://rejskol.msmt.cz/ zpr(ístupne(ná na
>       http://linked.opendata.cz/bp-linked-data-rejskol/school_list.xhtml?schoolType=PreSchool
>     2. vysve(tlit nám, co máme ude(lat, aby náklady na školky
>       <http://www.rozpocetobce.cz/zebricky?filtr_obci%5Bbudget_item%5D=282&filtr_obci%5Bbudget_item_income%5D=&filtr_obci%5Bbudget_item_expense%5D=&filtr_obci%5Bbudget_item_purpose%5D=822&filtr_obci%5Bper_inhabitant%5D=0&filtr_obci%5Bkraj%5D=&filtr_obci%5Bokres%5D=&filtr_obci%5Bpopulation_range%5D=&filtr_obci%5Byear%5D=2012&filtr_obci%5Bsort%5D=desc&filtr_obci%5Bmunicipality%5D=289>
>       byly pr(ístupné ve vašem http://opendata.cz/cs/linked-data
>
>     abychom z toho mohli ude(lat spolec(nou case study spojení
>     financ(ních a ve(cných údaju* (ve stejné logice lze tr(eba
>     spojit údaje o nákladech na silnice a jejich délku ve
>     vlastnictví obce apod.), která poskytne atraktivní/užitec(né
>     pohledy - pro obc(any, zastupitele i novinár(e?
>
>     P.S. Optimální by bylo, kdyby k datu*m na
>     http://opendata.cz/cs/linked-data existoval ne(jaký Excel
>     PlugIn nebo zrcadlo do Google Fusion Tables ...
>
>     Roman R(ípa
>
>
>     Dne 6. kve(tna 2014 13:06 Jindr(ich Mynarz
>     <mynarzjindrich at gmail.com <mailto:mynarzjindrich at gmail.com>>
>     napsal(a):
>
>       Pr(ed 2 lety vznikla na C(VUT pod vedením Martina
>       Nec(aského bakalár(ka Jir(ího Melouna na toto téma.
>       Aplikace zpr(ístupn(ující data z
>       http://rejskol.msmt.cz/ je k mání na
>       http://linked.opendata.cz/bp-linked-data-rejskol/home.xhtml.
>
>       Možná, že aktualizace dat a jejich zver(ejne(ní v
>       jednoduché tabulce, by nemuselo zabrat mnoho c(asu.
>
>       Zdraví,
>
>       Jindr(ich Mynarz
>
>
>       2014-05-06 12:50 GMT+02:00 Roman R(ípa
>       <roman.ripa at rozpocetverejne.cz
>       <mailto:roman.ripa at rozpocetverejne.cz>>:
>
>         Zdravím
>
>         Chte(li bychom porovnat výdaje na školky v rozpoc(tech
>         obcí
>         s údaji o jejich fyzických kapacitách z
>         http://rejskol.msmt.cz/ .
>
>         Jasne(, mu*žeme žádat pr(es 106 o zaslání seznamu MŠ...
>         Ale není pro ne(jakého open data gurua rychlejší
>         vyzobat seznam "A - pr(edškol. vzde(l. Školy" vc(etne(
>         údaju* v detailu záznamu na http://rejskol.msmt.cz/ ?
>         Máte ne(kdo chvíli?
>
>         Moc rádi vám
>         1. pode(kujeme v blogpostu jako autora :-)
>         2. budeme šír(it použitý postup pro snadné použití v
>         jiných oblastech
>
>
>         -- 
>         Roman R(ípa
>         Project Leader
>         Rozpoc(et Ver(ejne( o.s.
>         +420 605202397 <tel:%2B420%20605202397>
>         www.rozpocetobce.cz <http://www.rozpocetobce.cz/>
>         www.rozpocetverejne.cz
>         <mailto:roman.ripa at rozpocetverejne.cz>roman.ripa at rozpocetverejne.cz
>         <mailto:roman.ripa at rozpocetverejne.cz>
>         www.linkedin.com/in/romanripa
>         <http://www.linkedin.com/in/romanripa>
>         @rozpocetverejne <http://twitter.com/#%21/rozpocetverejne>
>
>         _______________________________________________
>         okfn-cz mailing list
>         okfn-cz at lists.okfn.org <mailto:okfn-cz at lists.okfn.org>
>         https://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-cz
>         Unsubscribe:
>         https://lists.okfn.org/mailman/options/okfn-cz
>
>
>
>
>
>     -- 
>     Roman R(ípa
>     Project Leader
>     Rozpoc(et Ver(ejne( o.s.
>     +420 605202397 <tel:%2B420%20605202397>
>     www.rozpocetobce.cz <http://www.rozpocetobce.cz/>
>     www.rozpocetverejne.cz
>     <mailto:roman.ripa at rozpocetverejne.cz>roman.ripa at rozpocetverejne.cz
>     <mailto:roman.ripa at rozpocetverejne.cz>
>     www.linkedin.com/in/romanripa
>     <http://www.linkedin.com/in/romanripa>
>     @rozpocetverejne <http://twitter.com/#%21/rozpocetverejne>
>
>
>
>
>
> -- 
> Roman R(ípa
> Project Leader
> Rozpoc(et Ver(ejne( o.s.
> +420 605202397
> www.rozpocetobce.cz <http://www.rozpocetobce.cz/>
> www.rozpocetverejne.cz
> <mailto:roman.ripa at rozpocetverejne.cz>roman.ripa at rozpocetverejne.cz 
> <mailto:roman.ripa at rozpocetverejne.cz>
> www.linkedin.com/in/romanripa <http://www.linkedin.com/in/romanripa>
> @rozpocetverejne <http://twitter.com/#%21/rozpocetverejne>
>
>
> _______________________________________________
> okfn-cz mailing list
> okfn-cz at lists.okfn.org
> https://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-cz
> Unsubscribe: https://lists.okfn.org/mailman/options/okfn-cz


-- 
Mgr. Michal Škop, Ph.D.
KohoVolit.eu
michal.skop at kohovolit.eu
+420 775 187 021 / +34 722 438 370
Podpor(te KohoVolit.eu pomocí DMS na c(íslo 87777 s textem:
DMS KOHOVOLIT (cena 30Kc(, z toho 27Kc( pro KohoVolit.eu)
DMS ROK KOHOVOLIT (viz pr(edchozí, automaticky každý me(síc po 1 rok)

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-cz/attachments/20140506/4a354c4a/attachment-0003.html>


More information about the okfn-cz mailing list