[okfn-cz] Otevrena data z bank

M.Skop KohoVolit.eu michal.skop at kohovolit.eu
Wed May 28 11:51:03 UTC 2014


Já osobne( taky transparentní úc(ty jako c(. 1.
Kurzovní lístek by se asi taky uz(il.
U te(ch ostatních - asi ne pro me(, ale jasne( vidím, z(e by byli jiní, 
pro koho by to bylo uz(itec(né.


Mimochodem, pro Fio jsem na tranps. úc(ty uz( pr(ed pár roky ude(lal scraper
jeden úc(et:
http://api.kohovolit.eu/fio/Scraper?remote_resource=account&account=2300049454&since=1.1.2010&format=json

z toho vytvor(ená tabulka (pro embedování):
http://api.kohovolit.eu/fio/Table?account=2300049454&format=html&header=Trasparentn%C3%AD%20%C3%BA%C4%8Det%20K%C4%8D%7CStav:,value_until,K%C4%8D%7C%3Ca%20href=%27https%3A%2F%2Fwww.fio.cz%2Fscgi-bin%2Fhermes%2Fdz-transparent.cgi%3FID_ucet%3D2300049454%27%3E2300049454/2010%3C/a%3E|Na%C5%A1i%20posledn%C3%AD%20dono%C5%99i:&columns=user_identification,ammount%28%28round%29%29,K%C4%8D&rows=2&way=1&min=50&table_css=border-collapse:collapse;width:190px;height:200px;background-color:%23ffffff;font-family:sans-serif&since=1.1.2011&tbody_css=font-size:10px&thead_css=font-size:14px&row-even_css=background-color:%23F4F4FF&other_css=.column-2{text-align:right}body{margin:0}

ba i dokumentaci to má (-:
http://community.kohovolit.eu/docs/fio/html/index.html (ale 3. pr(íklad 
uz( nefunguje, jak jsem práve( zjistil)

Jinak samotné Fio uz( má API, takz(e tam by taky technicky neme(l být 
ve(ts(í problém to u nich zver(ejn(ovat.

Michal

On 2014-05-27 10:46, Michal Kubán( wrote:
> Dobrý den,
>
> c(eské banky (C(SOB, KB) mají velký zájem zver(ejn(ovat svá data a 
> rádi by dostaly feedback od komunity v tomto mailing listu a prakticky 
> od kohokoliv, která data ideálne( zver(ejn(ovat, o jaké datasety by 
> byl ideálne( nejve(ts(í zájem, v jakém formátu je publikovat, tak aby 
> byly co nejvíce vyuz(ity. Popr(. co dál by se mohlo publikovat z 
> bankovního sektoru a propojit s ve(cma mimo financ(nický sve(t
>
> Ve Fondu Otakara Motejla jsme obdrz(eli pr(ehled datasetu*, které 
> banky mu*z(ou otevr(ít. (viz níz(e) Podívejte se prosím na to a pokud 
> vás ne(co napadne, dejte ve(de(t.
>
> ·Provozní informace -- oznamy o plánovaných výpadkoch elektronických 
> kanálov, bankových sluz(ieb
>
> ·Bankomaty -- adresa, GPS, prevádzovkové hodiny, sluz(by
>
> ·Poboc(ky - adresa, GPS, prevádzovkové hodiny, sluz(by
>
> ·Kurzovní lístek -- základné i exotické meny
>
> ·Fondy -- fondy obsahujú vel(a informácií, tak pre ilustráciu: 
> http://www.csob.cz/cz/fondy/Zajistene-fondy/Stranky/BE6238493355.aspx
>
> ·Novinky - Správy z banky, príklad: 
> http://www.csob.cz/cz/aktuality/Stranky/default.aspx
>
> ·Analýzy - príklad: 
> http://www.csob.cz/cz/Csob/Analyzy/Stranky/default.aspx?redir=121025
>
> ·Volná pracovní místa
>
> ·Kalendár( událostí -- príklad termínov s odovzdaním dan(ových priznaní
>
> ·Transparentné úc(ty -- základné informácie o úc(toch, transakc(ná 
> história
>
> ·Sazebníky
>
> ·Úrokové míry
>
> Údaje z bankovních i nebankovních registru* jsou urc(ite( zajímavé, ty 
> vs(ak nevlastní jedna banka. Resp. kaz(dá banka má údaje jen o svých 
> klientech, které nejsou ver(ejné.
>
>
> Díky
>
>
> S pozdravem
>
>
> Michal Kubán(
>
>
>
>
> -- 
>
> Michal Kubán(
> Koordinátor Fondu Otakara Motejla
>
> *FOND OTAKARA MOTEJLA*
>
> Hradecká 18, 130 00 Praha 3
>
> t: +420 226 227 705 m: +420 737 525 319
>
> e: michal.kuban at motejl.cz <mailto:michal.kuban at osf.cz> | w: www.osf.cz 
> <http://www.osf.cz/>
>
> fb: www.facebook.com/nadace.osf <http://www.facebook.com/nadace.osf> | 
> t: @nadaceOSF
>
> Fond Otakara Motejla spravuje Nadace Open Society Fund Praha.
>
>
>
> _______________________________________________
> okfn-cz mailing list
> okfn-cz at lists.okfn.org
> https://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-cz
> Unsubscribe: https://lists.okfn.org/mailman/options/okfn-cz


-- 
Mgr. Michal S(kop, Ph.D.
KohoVolit.eu
michal.skop at kohovolit.eu
+420 775 187 021 / +34 722 438 370
Podpor(te KohoVolit.eu pomocí DMS na c(íslo 87777 s textem:
DMS KOHOVOLIT (cena 30Kc(, z toho 27Kc( pro KohoVolit.eu)
DMS ROK KOHOVOLIT (viz pr(edchozí, automaticky kaz(dý me(síc po 1 rok)

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-cz/attachments/20140528/6674aebb/attachment-0003.html>


More information about the okfn-cz mailing list