[okfn-cz] Share-PSI 2.0 Lisabon Workshop: Využívání otevřený dat pro komerční využití

Jan Kučera elquenor at gmail.com
Tue Nov 4 08:44:04 UTC 2014


Zdravím všechny příznivce otevřených dat,

na 2. workshop projektu Share-PSI 2.0 je nyní otevřena registrace. Bližší
informace o workshopu naleznete níže.

S pozdravem,

Jan Kučera

****************

*Share-PSI 2.0 Lisabon Workshop: Využívání otevřený dat pro komerční
využití*Evropský projekt Share-PSI 2.0 organizuje ve dnech 3. a 4. prosince 2014
workshop „*Využívání otevřený dat pro komerční využití.*“ Workshop se koná
v Lisabonu na půdě National Laboratory for Civil Engineering.


Workshop je otevřen všem zájemcům o otevřená data. Kromě prezentací a
vystoupení budou mít účastníci workshopu řadu příležitostí diskutovat
problémy a zkušenosti s využíváním otevřených dat v komerčním prostředí
v menších skupinách zájemců o jednotlivá témata navržená účastníky
workshopu. V případě zájmu se můžete registrovat na webových stránkách
workshopu [1].


Současně s workshopem Share-PSI 2.0 je pořádán také workshop projektu LAPSI
2.0 (European Thematic Network on Legal Aspects of Public Sector
Information) [2]. Kromě technických aspektů tak mohou účastníci diskutovat
i právní aspekty otevřených dat.


Share-PSI 2.0 je evropská tematická síť, která sdružuje 46 subjektů a
odborníků z řad orgánů veřejné správy, standardizačních institucí,
akademických pracovišť, podniků, odvětvových sdružení a dalších skupin
subjektů. Česká republika je v síti zastoupena Vysokou školou ekonomickou v
Praze. Síť je zaměřena na otázky publikace a využití otevřených dat a
informací veřejného sektoru. Cílem této sítě je sdružování odborníků v dané
oblasti, výměna zkušeností a hledání řešení aktuálních problémů publikace a
využívání informací veřejného sektor a otevřených dat. Členové sítě se
setkávají na společných workshopech, jejichž výstupy budou dále postoupeny
pracovní skupině organizace W3C Data on the Web Best Practices Working
Group [3].


Projekt Share-PSI 2.0 (projekt č. 621012) je kofinancován Evropskou komisí
v rámci programu ICT Policy Support Programme [4], který součástí Rámcového
programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP).


Více informací naleznete na webových stránkách Share-PSI 2.0 [5].[1] https://www.w3.org/2013/share-psi/workshop/lisbon/

[2] http://www.lapsi-project.eu/

[3] https://www.w3.org/2013/dwbp/

[4] http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-policy-support-programme

[5] https://www.w3.org/2013/share-psi/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-cz/attachments/20141104/6d0db655/attachment-0002.html>


More information about the okfn-cz mailing list