[okfn-cz] Share-PSI 2.0 Berlin Workshop: Maximising interoperability — core vocabularies, location-aware data and more

Jan Kučera elquenor at gmail.com
Fri Sep 25 15:25:41 UTC 2015


Zdravím všechny příznivce otevřených dat,rád bych Vás pozval na poslední workshop projektu Share-PSI 2.0. Tentokrát
v Berlíně od 25. do 26. listopadu 2015. Bližší info je uvedeno v pozvánce
níže nebo na webu <https://www.w3.org/2013/share-psi/workshop/berlin/>.S přáním pěkného prodlouženého víkendu,Jan Kučera


========================================================================================================================


*Share-PSI 2.0 Berlin Workshop: Maximising interoperability — core
vocabularies, location-aware data and more*Ve dnech 25. a 26. listopadu 2015 proběhne v Berlíně poslední z workshopů
pořádaných v rámci projektu Share-PSI 2.0. Tentokrát bude workshop zaměřen
na interoperabilitu, využívání slovníků a prostorová data. Workshop pořádá
Fraunhofer Institute for Open Communication Systems (Fraunhofer FOKUS) [1].

V rámci workshopu by měly být diskutovány následující otázky:

  - Jak zajišťovat sémantickou interoperabilitu prostřednictví využívání
  slovníků a ontologií?
  - Jak pomoci poskytovatelům dat v zajišťování jejich interoperability?
  - Jak maximalizovat technickou interoperabilitu datových sad?
  - Jak v různých datových sadách reprezentovat údaje týkající se lokality
  a území?
  - Jak zajistit publikaci dat veřejné správy ve více jazycích?
  - Jak zajistit dlouhodobou dostupnost dat veřejné správy, tj. zajistit,
  že data budou nadále dostupná i poté, co byl ukončen projekt, v rámci
  kterého byla data vytvořena, nebo poté, co přestal existovat jejich
  poskytovatel?

Workshop je otevřen všem potenciálním zájemcům, nicméně pro aktivní účast
je třeba odevzdat krátký příspěvek. Návrhy diskusních bloků je třeba
odevzdat do 25. října 2015. Pokud chcete na workshopu vystoupit
s přednáškou, prosím odevzdejte Váš příspěvek v rozsahu max. 5 stran do 17.
října 2015. Bližší informace naleznete na webových stránkách workshopu [2].


Share-PSI 2.0 je evropská tematická síť, která sdružuje 46 subjektů a
odborníků z řad orgánů veřejné správy, standardizačních institucí,
akademických pracovišť, podniků, odvětvových sdružení a dalších skupin
subjektů. Česká republika je v síti zastoupena Vysokou školou ekonomickou v
Praze. Síť je zaměřena na otázky publikace a využití otevřených dat a
informací veřejného sektoru. Cílem této sítě je sdružování odborníků v dané
oblasti, výměna zkušeností a hledání řešení aktuálních problémů publikace a
využívání informací veřejného sektor a otevřených dat. Členové sítě se
setkávají na společných workshopech, jejichž výstupy budou dále postoupeny
pracovní skupině organizace W3C Data on the Web Best Practices Working
Group [3].


Projekt Share-PSI 2.0 (projekt č. 621012) je kofinancován Evropskou komisí
v rámci programu ICT Policy Support Programme [4], který součástí Rámcového
programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP).


Více informací naleznete na webových stránkách Share-PSI 2.0 [5].[1] https://www.fokus.fraunhofer.de/[2] https://www.w3.org/2013/share-psi/workshop/berlin/[3] https://www.w3.org/2013/dwbp/[4] http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-policy-support-programme[5] https://www.w3.org/2013/share-psi/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-cz/attachments/20150925/3484f8db/attachment-0002.html>


More information about the okfn-cz mailing list