[Okfn-ir] My interests

rosa kowsari rtne.rk at gmail.com
Mon Jun 16 10:23:40 UTC 2014


من هم با نظر سمیرا موافقم. به نظرم اولویت‌بندی فعالیت‌ها و بعد شروع کار با
معرفی مفهوم اپن نالج به مخاطب خیلی خوبه.


2014-06-14 10:32 GMT+04:30 Samira Niknami <samiraster at gmail.com>:

>  به نظر من خوب است با در نظر گرفتن اولویت به همه زمینه هایی که بابک مطرح
> کرد، پرداخته شود. من فکر می کنم اگر ابتدا و شروع کارمان معرفی جنبه های
> مختلف فعالیت گروه و مفاهیم «اوپن نالج» و «اوپن دیتا» به مخاطب فارسی زبان
> باشد، بهتر است. بعد هم پرداختن به اطلاعاتی که دولت آزاد کرده، طبقه بندی این
> اطلاعات و معرفی زمینه های تحقیق و پژوهش مرتبط (زمینه های استفاده بالقوه از
> اطلاعات آزاد شده) به نظرم حوزه جذابی است. معرفی پروژه های ایرانی غیردولتی
> که به نحوی به دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط می شوند، از دیگر علاقمندی های من
> است.علاوه بر این، می توانم در به روز کردن وبلاگ هم کمک کنم.
>
> _______________________________________________
> okfn-ir mailing list
> okfn-ir at lists.okfn.org
> https://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-ir
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-ir/attachments/20140616/4d9ce0b1/attachment-0002.html>


More information about the okfn-ir mailing list