[OKFN-NL] Fwd: 17 mei bijeenkomst inspiratieteam over actieplan OGP

Joris Pekel joris.pekel at okfn.org
Wed Apr 24 08:30:21 UTC 2013


Hoi allen,

Hier een uitnodiging van BZK om deel te nemen aan de bijeenkomst van hun
open data 'inspiratieteam'.
Ik denk dat ik zelf wel even langs ga.

Groet,

Joris

---------- Doorgestuurd bericht ----------
Van: Postbus Openheid <Postbus.Openheid at minbzk.nl>
Datum: 23 april 2013 22:25
Onderwerp: 17 mei bijeenkomst inspiratieteam over actieplan OGP
Aan:


Beste lezer,****

 ****

Graag nodig ik u van harte uit voor de eerste bijeenkomst van het *
inspiratieteam* *Open Overheid op 17 mei aanstaande. *U wordt voor deze
bijeenkomst uitgenodigd omdat u op enig moment belangstelling hebt getoond
voor de initiatieven rondom Open Overheid. ****

 ****

BZK werkt aan een visie en actieplan voor een Open Overheid.****

Sinds oktober 2012 heeft het team Open Overheid van BZK op basis van
bijeenkomsten over dit thema, en gesprekken met diverse partijen - de vraag
hoe de overheid zich kan verbeteren door opener te zijn - verwoord in de
eerste conceptvisie voor de Open Overheid.****

 ****

Tijdens* oploop Open Overheid* *op 4 maart*, is de eerste visie voor het Open
Government Partnership <http://www.opengovpartnership.org/> aan u
gepresenteerd. De voorstellen en wijzigingen op de visie die tijdens en na
deze bijeenkomst naar voren kwamen, hebben wij verwerkt in de tweede versie
van de visie en het actieplan. *Visie en actieplan worden eind deze week
met u gedeeld.* ****

Om het actieplan nog aan te scherpen organiseert het ministerie van
Binnenlandse Zaken *op 17 mei* een bijeenkomst voor het *inspiratieteam
Open Overheid.* Bedoeling van de bijeenkomst is om 1 - feedback te
verzamelen op de acties in het actieplan, 2 - aanvullend te verkennen of er
ontwikkelingen zijn die nog niet in het actieplan benoemd worden en 3-
elkaar te inspireren met voorbeelden voor een opener overheid. ****

Naast de presentatie van de visie zal tijdens deze ochtend ook nader worden
stilgestaan bij 3 actiepunten die in het actieplan voor het Open Government
Partnership aan de orde komen: Open BZK, Budgetmonitoring & Open Spending
en Open Tweede Kamer.* *****

Jan Andries Wolthuis,* *Directie Burgerschap & Informatiebeleid treedt op
als dagvoorzitter*:

Programma*****

11.00 – 11.15 uur:   inloop en koffie****

11.15 – 11.20 uur:  inleiding door Jan Andries Wolthuis****

11.20 - 11.45 uur   presentatie Actieplan door Jan Andries Wolthuis en
Mirjam Kalverda

*presentatie actiepunten*****

11.45 – 12.05 uur:  Open BZK door Mirjam Kalverda (Ministerie van BZK)****

12.05 – 12.25 uur:  Budgetmonitoring door Marjan Delzenne
(Budgetmonitoring)
                  Open Spending door Lex Slaghuis (Open
State Foundation)****

12.25 – 12.45 uur:  Open Tweede Kamer door Peter Branger ****

(Directeur Informatiemanagement Tweede Kamer)****

12.45 – 12.55 uur:  Afsluiting bijeenkomst door Jan Andries Wolthuis****

12.55 – 13.30 uur:  Lunch****

 ****

De bijeenkomst vindt plaats op *17 mei 2013* van *11.00 uur tot 13.30
uur*in het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties op
de
Turfmarkt 147 te Den Haag.****

 ****

Deelname is kosteloos. U wordt wel vriendelijk verzocht zich in te
schrijven. *U kunt zich aanmelden via dit mailadres.* ****

U ontvangt van uw aanmelding een bevestiging, dit is tevens uw
toegangsbewijs. Voor vragen kunt u contact opnemen via openheid at minbzk.nl.**
**

 ****

Wij hopen dat u met ons mee blijft denken en werken.****

* *

*U wordt daarbij ook van harte uitgenodigd deze uitnodiging te verspreiden
onder mogelijk geïnteresseerden in uw omgeving.*****

* *****

Namens het team Open Overheid,****

Mirjam Kalverda****

postbus.openheid at minbzk.nl****

www.open.overheid.nl****

www.facebook.com/OpenOverheidNL****

@OpenOverheidNL****

 ****

 ****

** **

** **

** **
******

Bezoekt u binnenkort een locatie van de Rijksoverheid?****

** **

Dan dient u in het bezit te zijn van een geldige Rijkspas of een geldig
identiteitsbewijs (paspoort, nationale identiteitskaart, rijbewijs of
vreemdelingendocument). Indien u bij controle geen geldig identiteitsbewijs
kunt tonen, wordt de toegang geweigerd. Legitimatiebewijzen van andere
organisaties worden niet geaccepteerd.****

** **

** **

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht
te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.****

** **

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risk
inherent in the electronic transmission of messages.****

** **

** **-- 
Joris Pekel
Community Coordinator
Open Knowledge Foundation
http://okfn.org/
http://twitter.com/jpekel
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-nl/attachments/20130424/d1256337/attachment-0001.html>


More information about the okfn-nl mailing list