[okfn-ro] De ce sunt două lista?

Andrei Cristian Petcu andrei at ceata.org
Mon Jun 2 17:05:37 UTC 2014


Salut,

De ce sunt două lista (okfn-ro at lists.okfn.org și 
date-deschise at lists.okfn.org) ? Au subiecte diferite? Văd că unele 
mesaje au ambele liste ca destinatar?

Poate întrebarea mea s-ar traduce mai bine în: Cu ce se ocupă grupul 
local OKF în afară de date deschise?

Mulțumesc,
Andrei Cristian Petcu

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 901 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-ro/attachments/20140602/22accf92/attachment-0003.sig>


More information about the okfn-ro mailing list