[Okfn-se] Fwd: [DFRI-listan] Aktion mot mobiltelefonspårning i Västerås

Mattias OKFSE mattias at okfn.se
Thu Oct 16 09:51:51 UTC 2014


Fångade upp detta på DFRI (Föreningen för Digitala Fri & Rättigheter).
Vad tycker ni på OKFNSE-listan om denna?

Min första fråga för att undersöka om detta system överhuvudtaget borde
sjösättas är - Vad anser medborgarna och besökarna som utsätts för
insamling av personlig data? Har de involverats i utformningen? Och i
sådana fall - hur och i vilken fas? Det är för mig grunderna för hur en
tar fram en efterfrågad (& accepterad) tjänst - designmetodik.

Kommer också skicka till OKFNs Privacy & MyData-lista för att få
internationell input.

/Mattias


-------- Forwarded Message --------
Subject: 	[DFRI-listan] Aktion mot mobiltelefonspårning i Västerås
Date: 	Thu, 16 Oct 2014 09:20:18 +0200
From: 	Anders <anders at 4zm.org>
To: 	DFRI Listan <listan at lists.dfri.se>Hej DFRI-listan!

Sedan våren 2014 finns ett system installerat i Västerås centrum för att 
övervaka flöden av människor. Det är företaget Bumbee Labs AB som 
kontaktat citysammverkan i Västerås (en organisation av företagare, 
fastighetsägare och staden) och som installerat sitt system IOPS. 
Information om hur människor rör sig i centrum är naturligtvis värdefull 
information för citysamverkans medlemmar, men den storskaliga och 
systematiska datainsamlingen utgör ett oacceptabelt 
integritetsövergrepp. Det finns ingen tydlig information i city om att 
datainsamlingen pågår och det enda sättet att undgå att bli spårad är 
genom att stänga av sitt wifi (vilket många tycker är krångligt och 
dessutom är lätt att glömma).

Exakt hur IOPS fungerar är inte känt. Vi har mailat Bumbee Labsoch 
frågat utan att få svar. Kvalificerade gissningar, underbyggda av 
uttalanden till media, tyder på att systemet använder så kallade "wifi 
probe requests". Det är signaler som alla mobiltelefoner periodiskt 
skickar ut och som IOPS troligen sniffar och sedan positionsbestämer. I 
probe requests finns telefonens MAC-address med, vilket är en globalt 
unik identifierare för den enheten. Probe requests innehåller även 
namnen (SSID) på de nätverk som telefonen tidigare varit ansluten till; 
en kombination av namn som också fungerar som ett fingeravtryck. Detär 
alltså inte fråga om någon "anonym radiosignal" som BumbeeLabs hävdar i 
sitt pressmaterial.

Den nuvarande installationen används för utvärdering av systemet. Under 
November kommer citysamverkan fatta beslut om att köpa in systemet eller 
ej. Därför kommer DFRI att genomföra en aktion mot systemet i början av 
November. Vi kommer vara på plats i Västerås för att dela ut flygblad 
och skapa medvetenhet om systemet. Pressen kommer att bjudas in och 
förhoppningsvis kan detta sätta press på citysamverkan attinte gå 
vidare med ett köp. För att väcka intresse och uppmärksamhet kommer vi 
även att använda en DFRI-uppfinning för att på teknisk väg sätta 
systemet ur spel under aktionen.

Vill du veta mer eller delta i aktionen? Kontakta då aktionens 
samordnare Anders <anders at 4zm.org> för mer praktiska detaljer.

Hälsningar,
Anders

Här finns mer information om IOPS och Västeråsinstallationen:
https://mattias-akerman-wp0c.squarespace.com/utomhuspositionering/
http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2551466-varje-steg-du-tar-i-city-overvakas

-- 
DFRI-listan är öppen för alla.
Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-se/attachments/20141016/739d41cc/attachment-0003.html>


More information about the okfn-se mailing list