[Okfn-se] Fwd: [DFRI-listan] Aktion mot mobiltelefonspårning i Västerås

Erik Hjärtberg hjartberg at hushmail.com
Thu Oct 16 10:49:51 UTC 2014


Vad anser besökarna?

Lokala medier har uppmärksammat detta. Mig veterligen är det enbart Piratpartiets lokala representanter som protesterat. 

Om jag spekulerar i frågan anser kanske många att detta inte är värre än den övervakning som görs av Google, Apple och Facebook. Andra kanske inte har tekniska kunskaper att förstå frågan.

Allmänheten har informerats först efter att projektet startats och då via medierna.

Erik Hjärtberg


Mattias OKFSE <mattias at okfn.se> skrev: (16 oktober 2014 11:51:51 CEST)
>Fångade upp detta på DFRI (Föreningen för Digitala Fri & Rättigheter).
>Vad tycker ni på OKFNSE-listan om denna?
>
>Min första fråga för att undersöka om detta system överhuvudtaget borde
>sjösättas är - Vad anser medborgarna och besökarna som utsätts för
>insamling av personlig data? Har de involverats i utformningen? Och i
>sådana fall - hur och i vilken fas? Det är för mig grunderna för hur en
>tar fram en efterfrågad (& accepterad) tjänst - designmetodik.
>
>Kommer också skicka till OKFNs Privacy & MyData-lista för att få
>internationell input.
>
>/Mattias
>
>
>-------- Forwarded Message --------
>Subject: 	[DFRI-listan] Aktion mot mobiltelefonspårning i Västerås
>Date: 	Thu, 16 Oct 2014 09:20:18 +0200
>From: 	Anders <anders at 4zm.org>
>To: 	DFRI Listan <listan at lists.dfri.se>
>
>
>
>Hej DFRI-listan!
>
>Sedan våren 2014 finns ett system installerat i Västerås centrum för
>att 
>övervaka flöden av människor. Det är företaget Bumbee Labs AB som 
>kontaktat citysammverkan i Västerås (en organisation av företagare, 
>fastighetsägare och staden) och som installerat sitt system IOPS. 
>Information om hur människor rör sig i centrum är naturligtvis
>värdefull 
>information för citysamverkans medlemmar, men den storskaliga och 
>systematiska datainsamlingen utgör ett oacceptabelt 
>integritetsövergrepp. Det finns ingen tydlig information i city om att 
>datainsamlingen pågår och det enda sättet att undgå att bli spårad är 
>genom att stänga av sitt wifi (vilket många tycker är krångligt och 
>dessutom är lätt att glömma).
>
>Exakt hur IOPS fungerar är inte känt. Vi har mailat Bumbee Labsoch 
>frågat utan att få svar. Kvalificerade gissningar, underbyggda av 
>uttalanden till media, tyder på att systemet använder så kallade "wifi 
>probe requests". Det är signaler som alla mobiltelefoner periodiskt 
>skickar ut och som IOPS troligen sniffar och sedan positionsbestämer. I
>
>probe requests finns telefonens MAC-address med, vilket är en globalt 
>unik identifierare för den enheten. Probe requests innehåller även 
>namnen (SSID) på de nätverk som telefonen tidigare varit ansluten till;
>
>en kombination av namn som också fungerar som ett fingeravtryck. Detär 
>alltså inte fråga om någon "anonym radiosignal" som BumbeeLabs hävdar i
>
>sitt pressmaterial.
>
>Den nuvarande installationen används för utvärdering av systemet. Under
>
>November kommer citysamverkan fatta beslut om att köpa in systemet
>eller 
>ej. Därför kommer DFRI att genomföra en aktion mot systemet i början av
>
>November. Vi kommer vara på plats i Västerås för att dela ut flygblad 
>och skapa medvetenhet om systemet. Pressen kommer att bjudas in och 
>förhoppningsvis kan detta sätta press på citysamverkan attinte gå 
>vidare med ett köp. För att väcka intresse och uppmärksamhet kommer vi 
>även att använda en DFRI-uppfinning för att på teknisk väg sätta 
>systemet ur spel under aktionen.
>
>Vill du veta mer eller delta i aktionen? Kontakta då aktionens 
>samordnare Anders <anders at 4zm.org> för mer praktiska detaljer.
>
>Hälsningar,
>Anders
>
>Här finns mer information om IOPS och Västeråsinstallationen:
>https://mattias-akerman-wp0c.squarespace.com/utomhuspositionering/
>http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2551466-varje-steg-du-tar-i-city-overvakas
>
>-- 
>DFRI-listan är öppen för alla.
>Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
>Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
>Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan
>
>
>
>
>
>------------------------------------------------------------------------
>
>_______________________________________________
>okfn-se mailing list
>okfn-se at lists.okfn.org
>https://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-se

-- 
Erik Hjärtberg
070-273 67 36
text at erikhjartberg.se
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-se/attachments/20141016/f4a41dc5/attachment-0004.html>


More information about the okfn-se mailing list