[Okfn-se] Fwd: [DFRI-listan] Aktion mot mobiltelefonspårning i Västerås

Mattias OKFSE mattias at okfn.se
Sun Oct 19 21:55:43 UTC 2014


On 10/16/2014 12:49 PM, Erik Hjärtberg wrote:
> Vad anser besökarna?
Finns det intervjuer eller enkäter i samband med detta? Eller godtas det?
> Lokala medier har uppmärksammat detta. Mig veterligen är det enbart
> Piratpartiets lokala representanter som protesterat.
OK, ja som jag förstått har det varit en del rabalder.
> Om jag spekulerar i frågan anser kanske många att detta inte är värre
> än den övervakning som görs av Google, Apple och Facebook. Andra
> kanske inte har tekniska kunskaper att förstå frågan.
Så kan det självklart vara,
> Allmänheten har informerats först efter att projektet startats och då
> via medierna.
Intressant. Hur var reaktionerna från allmänheten?
>
> Erik Hjärtberg
>
>
> Mattias OKFSE <mattias at okfn.se> skrev: (16 oktober 2014 11:51:51 CEST)
>
>   Fångade upp detta på DFRI (Föreningen för Digitala Fri &
>   Rättigheter). Vad tycker ni på OKFNSE-listan om denna?
>
>   Min första fråga för att undersöka om detta system överhuvudtaget
>   borde sjösättas är - Vad anser medborgarna och besökarna som
>   utsätts för insamling av personlig data? Har de involverats i
>   utformningen? Och i sådana fall - hur och i vilken fas? Det är för
>   mig grunderna för hur en tar fram en efterfrågad (& accepterad)
>   tjänst - designmetodik.
>
>   Kommer också skicka till OKFNs Privacy & MyData-lista för att få
>   internationell input.
>
>   /Mattias
>
>
>   -------- Forwarded Message --------
>   Subject: 	[DFRI-listan] Aktion mot mobiltelefonspårning i Västerås
>   Date: 	Thu, 16 Oct 2014 09:20:18 +0200
>   From: 	Anders <anders at 4zm.org>
>   To: 	DFRI Listan <listan at lists.dfri.se>
>
>
>
>   Hej DFRI-listan!
>
>   Sedan våren 2014 finns ett system installerat i Västerås centrum för att 
>   övervaka flöden av människor. Det är företaget Bumbee Labs AB som 
>   kontaktat citysammverkan i Västerås (en organisation av företagare, 
>   fastighetsägare och staden) och som installerat sitt system IOPS. 
>   Information om hur människor rör sig i centrum är naturligtvis värdefull 
>   information för citysamverkans medlemmar, men den storskaliga och 
>   systematiska datainsamlingen utgör ett oacceptabelt 
>   integritetsövergrepp. Det finns ingen tydlig information i city om att 
>   datainsamlingen pågår och det enda sättet att undgå att bli spårad är 
>   genom att stänga av sitt wifi (vilket många tycker är krångligt och 
>   dessutom är lätt att glömma).
>
>   Exakt hur IOPS fungerar är inte känt. Vi har mailat Bumbee Labsoch 
>   frågat utan att få svar. Kvalificerade gissningar, underbyggda av 
>   uttalanden till media, tyder på att systemet använder så kallade "wifi 
>   probe requests". Det är signaler som alla mobiltelefoner periodiskt 
>   skickar ut och som IOPS troligen sniffar och sedan positionsbestämer. I 
>   probe requests finns telefonens MAC-address med, vilket är en globalt 
>   unik identifierare för den enheten. Probe requests innehåller även 
>   namnen (SSID) på de nätverk som telefonen tidigare varit ansluten till; 
>   en kombination av namn som också fungerar som ett fingeravtryck. Detär 
>   alltså inte fråga om någon "anonym radiosignal" som BumbeeLabs hävdar i 
>   sitt pressmaterial.
>
>   Den nuvarande installationen används för utvärdering av systemet. Under 
>   November kommer citysamverkan fatta beslut om att köpa in systemet eller 
>   ej. Därför kommer DFRI att genomföra en aktion mot systemet i början av 
>   November. Vi kommer vara på plats i Västerås för att dela ut flygblad 
>   och skapa medvetenhet om systemet. Pressen kommer att bjudas in och 
>   förhoppningsvis kan detta sätta press på citysamverkan attinte gå 
>   vidare med ett köp. För att väcka intresse och uppmärksamhet kommer vi 
>   även att använda en DFRI-uppfinning för att på teknisk väg sätta 
>   systemet ur spel under aktionen.
>
>   Vill du veta mer eller delta i aktionen? Kontakta då aktionens 
>   samordnare Anders <anders at 4zm.org> för mer praktiska detaljer.
>
>   Hälsningar,
>   Anders
>
>   Här finns mer information om IOPS och Västeråsinstallationen:
>   https://mattias-akerman-wp0c.squarespace.com/utomhuspositionering/
>   http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2551466-varje-steg-du-tar-i-city-overvakas
>
>   -- 
>   DFRI-listan är öppen för alla.
>   Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
>   Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
>   Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan
>
>
>
>   ------------------------------------------------------------------------
>
>   okfn-se mailing list
>   okfn-se at lists.okfn.org
>   https://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-se
>
>
> -- 
> Erik Hjärtberg
> 070-273 67 36
> text at erikhjartberg.se 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-se/attachments/20141019/4f311f70/attachment-0004.html>


More information about the okfn-se mailing list