[Okfn-se] Fwd: [DFRI-listan] Aktion mot mobiltelefonspårning i Västerås

Christoffer Holmstedt christoffer.holmstedt at gmail.com
Mon Oct 20 04:35:33 UTC 2014


Som jag har förstått det så har det endast gjort i det dolda. Tidningarna
uppmärksammade det för att det var så mycket hemlighetsmakeri runt det
(svårt att få ut dokument från kommunen osv). Sedan är det Piratpartiet som
har opponerat sig mot detta genom debattartiklar (eventuellt var det PPs
debattartikel som startade det hela).

I övrigt är det tyst.

Som jag ser det så är det som du säger Erik, det uppfattas som likvärdigt
med Google, Apple och Facebook så de flesta rycker bara på axlarna. Även i
snabba notis-intervjuer så förstår varken reportern eller de som blir
intervjuade, wifi måste vara påslaget men inte inloggat på wifi-nätet men
reportrarna får det till att man måste stänga av hela mobilen för att vara
säker. Tekniskt är det svårt.

### Som svar på Mattias frågor så:
Nej, finns inga intervjuer eller enkäter och jag passerar Västerås centrum
dagligen flera gånger.

Personligen så tycker jag att det hela är bedrövligt och håller med PPs
debattartikel till stora delar. Vi har ju skyltar så fort kameraövervakning
sker och man måste ansöka för godkännande hos länsstyrelsen. Liknande borde
krävas vid all annan form av digitalövervakning.

I övrigt är det få som bryr sig idagsläget. Det svåra är ju att överskåda
framtiden och vem som har makten i framtiden och börjar massövervaka på ett
helt annan nivå en endast mac-addresser och rörelsemönster. Att apple
telefoner nu byter mac-addresser med jämna mellanrum underlättar ju inte
opinionen heller då det ger ytterligare en anledning att bara rycka på
axlarna.

Jag tror detta är för tekniskt svårt för allmänheten, systemen på
helhetsnivå är för svåra att överskåda och förstå riskerna. Att en krock
utan bilbälte är värre än en krock med bilbälte är enkelt att greppa men
vad passiv övervakning av mac-addresser i en stad kan leda till är
jättesvårt. Problemen uppstår inte på individnivå utan på samhällsnivå, hur
länge dröjer det innan ägarna av systemet listat ut vilka politiska
moståndare som har vilka mobiler och endast följer dem? behöver ju inte
vara ägarna äns, kan ju vara någon som har hackat systemet.

-- 
Christoffer Holmstedt

Den 19 oktober 2014 23:55 skrev Mattias OKFSE <mattias at okfn.se>:

>  On 10/16/2014 12:49 PM, Erik Hjärtberg wrote:
>
> Vad anser besökarna?
>
> Finns det intervjuer eller enkäter i samband med detta? Eller godtas det?
>
> Lokala medier har uppmärksammat detta. Mig veterligen är det enbart
> Piratpartiets lokala representanter som protesterat.
>
> OK, ja som jag förstått har det varit en del rabalder.
>
> Om jag spekulerar i frågan anser kanske många att detta inte är värre än
> den övervakning som görs av Google, Apple och Facebook. Andra kanske inte
> har tekniska kunskaper att förstå frågan.
>
> Så kan det självklart vara,
>
> Allmänheten har informerats först efter att projektet startats och då via
> medierna.
>
> Intressant. Hur var reaktionerna från allmänheten?
>
>
> Erik Hjärtberg
>
>
> Mattias OKFSE <mattias at okfn.se> <mattias at okfn.se> skrev: (16 oktober 2014
> 11:51:51 CEST)
>>
>> Fångade upp detta på DFRI (Föreningen för Digitala Fri & Rättigheter).
>> Vad tycker ni på OKFNSE-listan om denna?
>>
>> Min första fråga för att undersöka om detta system överhuvudtaget borde
>> sjösättas är - Vad anser medborgarna och besökarna som utsätts för
>> insamling av personlig data? Har de involverats i utformningen? Och i
>> sådana fall - hur och i vilken fas? Det är för mig grunderna för hur en tar
>> fram en efterfrågad (& accepterad) tjänst - designmetodik.
>>
>> Kommer också skicka till OKFNs Privacy & MyData-lista för att få
>> internationell input.
>>
>> /Mattias
>>
>>
>> -------- Forwarded Message --------  Subject: [DFRI-listan] Aktion mot
>> mobiltelefonspårning i Västerås  Date: Thu, 16 Oct 2014 09:20:18 +0200  From:
>> Anders <anders at 4zm.org> <anders at 4zm.org>  To: DFRI Listan
>> <listan at lists.dfri.se> <listan at lists.dfri.se>
>>
>> Hej DFRI-listan!
>>
>> Sedan våren 2014 finns ett system installerat i Västerås centrum för att
>> övervaka flöden av människor. Det är företaget Bumbee Labs AB som
>> kontaktat citysammverkan i Västerås (en organisation av företagare,
>> fastighetsägare och staden) och som installerat sitt system IOPS.
>> Information om hur människor rör sig i centrum är naturligtvis värdefull
>> information för citysamverkans medlemmar, men den storskaliga och
>> systematiska datainsamlingen utgör ett oacceptabelt
>> integritetsövergrepp. Det finns ingen tydlig information i city om att
>> datainsamlingen pågår och det enda sättet att undgå att bli spårad är
>> genom att stänga av sitt wifi (vilket många tycker är krångligt och
>> dessutom är lätt att glömma).
>>
>> Exakt hur IOPS fungerar är inte känt. Vi har mailat Bumbee Labsoch
>> frågat utan att få svar. Kvalificerade gissningar, underbyggda av
>> uttalanden till media, tyder på att systemet använder så kallade "wifi
>> probe requests". Det är signaler som alla mobiltelefoner periodiskt
>> skickar ut och som IOPS troligen sniffar och sedan positionsbestämer. I
>> probe requests finns telefonens MAC-address med, vilket är en globalt
>> unik identifierare för den enheten. Probe requests innehåller även
>> namnen (SSID) på de nätverk som telefonen tidigare varit ansluten till;
>> en kombination av namn som också fungerar som ett fingeravtryck. Detär
>> alltså inte fråga om någon "anonym radiosignal" som BumbeeLabs hävdar i
>> sitt pressmaterial.
>>
>> Den nuvarande installationen används för utvärdering av systemet. Under
>> November kommer citysamverkan fatta beslut om att köpa in systemet eller
>> ej. Därför kommer DFRI att genomföra en aktion mot systemet i början av
>> November. Vi kommer vara på plats i Västerås för att dela ut flygblad
>> och skapa medvetenhet om systemet. Pressen kommer att bjudas in och
>> förhoppningsvis kan detta sätta press på citysamverkan attinte gå
>> vidare med ett köp. För att väcka intresse och uppmärksamhet kommer vi
>> även att använda en DFRI-uppfinning för att på teknisk väg sätta
>> systemet ur spel under aktionen.
>>
>> Vill du veta mer eller delta i aktionen? Kontakta då aktionens
>> samordnare Anders <anders at 4zm.org> <anders at 4zm.org> för mer praktiska detaljer.
>>
>> Hälsningar,
>> Anders
>>
>> Här finns mer information om IOPS och Västeråsinstallationen:https://mattias-akerman-wp0c.squarespace.com/utomhuspositionering/http://vlt.se/nyheter/vasteras/1.2551466-varje-steg-du-tar-i-city-overvakas
>>
>> --
>> DFRI-listan är öppen för alla.
>> Listan arkiveras och publiceras öppet på internet.
>> Arkiv: http://dir.gmane.org/gmane.org.user-groups.dfri
>> Listpolicy: https://www.dfri.se/regler-for-listan
>>
>>
>>
>> ------------------------------
>>
>> okfn-se mailing listokfn-se at lists.okfn.orghttps://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-se
>>
>>
> --
> Erik Hjärtberg
> 070-273 67 36
> text at erikhjartberg.se
>
>
>
> _______________________________________________
> okfn-se mailing list
> okfn-se at lists.okfn.org
> https://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-se
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-se/attachments/20141020/1752fa90/attachment-0004.html>


More information about the okfn-se mailing list