[okfn-cz] Reportáž z eDemocracy weekendu - fio bank

M.Skop KohoVolit.eu michal.skop at kohovolit.eu
Mon May 28 16:49:44 UTC 2012


Zdravím,

já bych ješte( pr(idal pode(kování druhé pu*lce organizac(ního týmu z 
NašichPolitiku*.cz (kter(í se postarali mj. o všechno to super jídlo(-: )

Ale jak Matej Kurian mluvil o úkolech na doma (a M.Berg už si c(ást 
splnil c(lánkem), já jsem si dal mj. "opravit tabulku na transparentní 
úc(ty z Fio banky":
Pokud tedy máte transparentní úc(et u Fio, mu*žete si dát poslední 
pohyby na svu*j web, podobne( jako Piráti (viz pirati.cz) nebo my (viz 
cs.kohovolit.eu), mu*žete

A) použít naše API, které vám originální data z Fio stáhne a dodá v 
požadovaném formátu (json, xml, php serial), napr(.
http://api.kohovolit.eu/fio/Scraper?remote_resource=account&account=2300049454&since=1.1.2012&format=xml

B) nebo rovnou si nechat vygenerovat (a libovolne( neformátovat) tabulku 
a tu si vložit jako html nebo pomocí iframe, napr(. tohle máme pr(ímo u 
sebe:
http://api.kohovolit.eu/fio/Table?account=2300049454&format=html&header=Trasparentn%C3%AD%20%C3%BA%C4%8Det%20K%C4%8D%7CStav:,value_until,K%C4%8D%7C%3Ca%20href=%27https%3A%2F%2Fwww.fio.cz%2Fscgi-bin%2Fhermes%2Fdz-transparent.cgi%3FID_ucet%3D2300049454%27%3E2300049454/2100%3C/a%3E%3C/a%3E|Na%C5%A1i%20posledn%C3%AD%20dono%C5%99i:&columns=user_identification,ammount%28%28round%29%29,K%C4%8D&rows=5&way=1&min=50&table_css=border-collapse:collapse;width:200px;height:200px;background-color:%23ffffff;font-family:sans-serif&since=1.1.2011&tbody_css=font-size:10px&thead_css=font-size:14px&row-even_css=background-color:%23D5E2EC&other_css=.column-2{text-align:right}

Má to i dokumentaci:
http://community.kohovolit.eu/doku.php/fio
http://community.kohovolit.eu/docs/fio/html/index.html
a je to na githubu:
https://github.com/KohoVolit/fio

Michal

On 2012-05-28 11:37, Michal Berg wrote:
> Pe(kný den,
>
> dovoluju si pode(kovat Michalu Škopovi za zorganizování eDemocracy 
> weekendu a všem úc(asníku*m za podne(tné debaty. Pro ty co se nemohli 
> dostavit jsem dal dohromady reportáž s pr(ehledem toho, oc c(em se 
> mluvilo (a hromadou odkazu* na zajímavé projekty)
>
> http://www.datablog.cz/clanky/v-hradci-kralove-se-probiral-aktualni-stav-ceske-e-demokracie
>
> s pozdravem
>
> Michal Berg
>
> -- 
> michal.berg at esports.cz <mailto:michal.berg at esports.cz> | +420 603 102 
> 284 | www.esports.cz <http://www.esports.cz>
>
>
> _______________________________________________
> okfn-cz mailing list
> okfn-cz at lists.okfn.org
> http://lists.okfn.org/mailman/listinfo/okfn-cz


-- 
Mgr. Michal Škop, Ph.D.
KohoVolit.eu
michal.skop at kohovolit.eu
+420 775 187 021 / +420 721 484 915

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.okfn.org/pipermail/okfn-cz/attachments/20120528/24798719/attachment-0001.html>


More information about the okfn-cz mailing list